Skip links

Nieuw in de fractie: Mat Brüll

Na dik zeven jaar mij te hebben ingezet als burgerraadslid voor het CDA Maastricht ben ik 19 september jl. geïnstalleerd als raadslid van de Gemeente Maastricht. In mijn nieuwe rol blijf ik mij even hard inzetten voor Maastricht maar in het bijzonder voor sport, leefbaarheid in de buurten en op het gebied van wonen.

 

In he dagelijks leven ben ik werkzaam bij NS ( Onderhoud en Service ) waar ik na een interne carrière van bijna 27 jaar nu de functie opleidingscoördinator uitoefen.

Op 20 februari 1968 ben ik geboren in Nazareth en nu woon ik al 24 jaar in de wijk Limmel. Samen met mijn vrouw hebben wij twee mooie dochters (22 en 18 jaar). Van jongs af aan ben ik altijd in het verenigingsleven in de weer geweest bij Fanfare Juliana, RKVCL, J.O.W. , CV de Braniemeekers en Buurtraad Limmel waarbij ik ook diverse bestuursfuncties heb bekleed. Op dit moment ben ik voorzitter van St. Buurtcentrum Nazareth en St. Stap voor Stap en ben ik lid van het dragers gilde Monulphus en Gondulphus (Moni en Goni) In mijn resterende vrije tijd zit ik vaak op de fiets over Limburgse heuvels of ben ik aan het supporteren bij “us MVV-ke”.

 

Ik ben in 2010 lid van het CDA geworden omdat ik daar mijn idealen en basiswaarden terugvind. Het CDA stimuleert en geeft iedereen de ruimte om zelf te participeren in de maatschappij en helpt juist die mensen die dit niet zelf kunnen doen. De menselijke maat is hierbij belangrijk.

 

Met dankbaarheid mag ik nu onze stad namens het CDA dienen als Raadslid.

 

mat.brull@cdamaastricht.nl

Leave a comment