Skip links

Startersleningen in Maastricht

Als gemeente Maastricht kennen wij het instrument Starterslening Maastricht.

Het CDA Maastricht heeft in het verleden bij monde van Mw. Roxanne van Wunnink en dhr. Nol Beckers vaker geïnformeerd naar aanvulling van de middelen voor dit (revolverend) fonds.

Met de raadsinformatiebrief van 21 oktober 2013 heeft U ons geïnformeerd over de stand van zaken.

In 2012 waren 18 van de 26 leningen verstrekt (en daarmee waren de middelen uitgeput) en verwacht werd dat per 2015 de starters zouden beginnen met de betaling van rente en aflossing. Geschat werd dat medio 2020 het fonds weer voldoende zal zijn gevuld (ca € 234.000, –)

Inmiddels heeft de provincie aangekondigd € 5 miljoen extra ter beschikking te stellen om de Limburgse gemeenten te helpen bij het huisvesten van hun starters.

Gezien de druk op de woningenmarkt en de provinciale woonagenda is het voor starters in Maastricht moeilijk om een woning te kopen.

  1. Graag ontvangen wij actuele informatie over de stand van zaken in Maastricht. (Hoeveel leningen, stand revolverend fonds) etc.
  2. Wij verzoeken u de regeling starterslening Maastricht te heroverwegen en te onderzoeken of deze regeling voor de Maastrichtse koopstarters heropend kan worden.
  3. Tevens verzoeken wij u bij deze heroverweging te onderzoeken of de beschikbare middelen structureel verhoogd kunnen worden.

 

 

 

 

Namens de CDA-fractie

 

Nol Beckers, burgerraadslid

Vivianne Heijnen, fractievoorzitter

Leave a comment