Skip links

CDA Maastricht zoekt naar een structurele oplossing voor de Tongerseweg

Al tijden staat de Tongerseweg onder het trefwoord ‘Verkeersmaatregelen-West’ op de agenda. We zijn binnenkort enkele info-, stads- en raadsronden verder.

Het is het CDA inmiddels wel duidelijk dat toenemend groot vrachtverkeer op de schaal en omvang zoals dat gebruik maakt van de Tongerseweg, niet samengaat met functies als wonen en langzaam verkeer. Wie hier weleens fietst, kent het bedreigende gevoel als er weer een kolos vlak langs dendert. Ook bewoners ondervinden regelmatig hinder van geluid, trillingen, onrust en soms ernstige hinder.

Gaat uitvoering van uw collegevoorstel (vernieuwen van het wegdek voor een bedrag van 3,5 miljoen) hier de oplossing bieden? Is dit bedrag genoeg?

Hoewel de trillinghinder iets zal verminderen, blijft de geluidshinder, de onrust, de dreiging naar het langzaam verkeer bestaan. Het CDA is van mening dat uw voorstel hoogstens een onderdeel van de problematiek oplost en niet toekomstgericht is

We kunnen de bewoners van de Tongerseweg niet met dit probleem laten zitten. Er moet een afdoende set maatregelen worden bedacht die ook toekomstvast zijn. Een stip op de horizon geeft onze stad kansen.

Daarnaast dienen wij ook op korte termijn duidelijkheid te verschaffen voor het wel of niet invoeren van vrachtwagenverbod voor zwaar vrachtverkeer op de grensoverschrijdende radiale wegen in Maastricht-west. De besproken 4 varianten moeten tijdens de eerstvolgende raadsronde op 12 december a.s. duidelijkheid geven.

De enige echte oplossing is volgens het CDA een algeheel verbod voor groot vrachtverkeer. Dat kan alleen als het vrachtverkeer uit en naar België ergens anders langs kan. Als de Tongerseweg, de Via Regia, Brusselseweg, Bosscherweg en Cannerweg worden afgesloten voor groot vrachtverkeer en als dat vrachtverkeer om de stad heen geleid wordt. Die mogelijkheid zien wij in het aanleggen van een Randweg die begint bij de Tongerseweg en dan om de Maastrichtse bebouwing heen buigt naar het oosten, naar de rotonde Brusselseweg/Belvedèrelaan. Vanaf dat punt kan het vrachtverkeer dan via de Noorderbrug naar de A2 worden geleid. Wij zien graag een onderzoek naar de opties om in dit gebied een randweg te realiseren.

Een deel van het grote vrachtverkeer is betrokken bij de bevoorrading van de stad. Een verbod raakt die bevoorrading. En dat maakt het noodzakelijk dat tegelijkertijd een distributiecentrum wordt ontwikkeld waar goederen worden overgeslagen op bestelauto’s of kleinere vrachtauto’s. Wanneer deze kleinere voertuigen elektrisch worden aangedreven, dan wordt de stad meteen bevrijd van uitlaatgassen en (fijn) stof. Ook wordt een einde gemaakt aan de verkeershinder door (veel te grote) vrachtauto’s die zich nu regelmatig door de binnenstad of woonwijken wringen en ladend en lossend de weg versperren. De problematiek van de Tongerseweg is een onderdeel van een breder probleem dat de hele stad omvat.

Zo ontstaat een ketting van projecten: afsluiting voor groot vrachtverkeer – randweg – distributiecentrum zowel in west als ook in oost – elektrisch distributieverkeer. Dat vormt een oplossing voor het goederenvervoer langs en in de stad waarbij trillings- en geluidshinder, luchtvervuiling en verkeershinder aanzienlijk worden verminderd. Ook zorgt het voor een structurele, toekomstbestendige verbetering voor de stad: Behalve West kan ook Oost worden bereikt terwijl de bevoorrading plaatsvindt.

Het CDA is zich ervan bewust dat met de realisatie van deze ketting van projecten aanzienlijke investeringen zijn gemoeid. Ook de voorbereiding zal een forse inspanning vergen temeer omdat daaraan vanaf het begin in nauwe samenwerking met onze Belgische buren zal moeten worden opgetrokken. De projecten liggen immers op zowel Belgisch als Nederlands grondgebied. Ook de ontwikkeling van het gebied van de Albertknoop zal hierbij betrokken zijn. Er kan een voordeel voor de Albertknoop aan verbonden zijn omdat daar in het regionaal bedrijventerrein een verbindingsweg op de rotonde in de Brusselseweg gewenst wordt en die valt te combineren met de oost–west-tak van de randweg.

Het CDA is ervan overtuigd dat de voordelen van deze ketting van projecten voor mobiliteit, milieu en leefbaarheid zó belangrijk voor onze stad zijn, dat die opwegen tegen de investeringen en de inspanningen die er mee gemoeid zijn.

Geacht college: wij hopen dat u, samen met ons, kiest voor het leefbaarheidsbelang van bewoners op zowel de korte termijn en parallel daar meezoekt naar een meer structurele oplossing voor Maastricht-west.

Het CDA roept u op om binnenkort in samenwerking met onze Belgische buren een serieuze haalbaarheidsstudie aan te vatten en daarover binnen een jaar te rapporteren.

 

Met vriendelijke groeten, namens de fractie van het CDA-Maastricht.

 

Vivianne Heijnen

Factievoorzitter CDA Maastricht

 

 

Leave a comment