Skip links

Meer aandacht voor MBO-studenten

De positie van MBO-studenten op de Maastrichtse kamermarkt is vaak onderbelicht. In Maastricht zijn er ca. 900 uitwonende MBO’ers (= ca. 6% van totaalaantal uitwonende studenten in Maastricht). Dit aantal groeit de komende jaren. Onzes inziens moeten ook zij meegenomen worden in de vraag-aanbod verhoudingen van studentenkamers in Maastricht. Wij krijgen de nodige signalen dat voor MBO’ers de krapte op de kamermarkt extra groot is. Het gevoel beklijft dat de focus vooral ligt op HBO en WO-studenten ook al is de woningbehoefte van MBO-studenten meegenomen in de woonprogrammering. 

CDA Maastricht heeft de wethouder opgeroepen om als Gemeente Maastricht een actievere rol te pakken in gesprekken met stakeholders. Dit om studentenkamers voor MBO-studenten toegankelijker te maken en toegankelijk te houden.

Denk bijvoorbeeld aan Maastricht Housing. Wethouder Heijnen heeft aangegeven dat het kan zijn dat de mogelijkheden van Maastricht Housing voor MBO-studenten onvoldoende bekend zijn. Voor de gemeente en onderwijsinstellingen blijft het moeilijk om een goed beeld te krijgen van hoe groot de huisvestingsproblematiek van MBO’ers is in onze stad. 

[tekst gaat door onder de foto]

Toegezegd is dat de gemeente contact zoekt met de MBO-instellingen om hen te bevragen op hun visie op deze kwestie als ook mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast is afgesproken dat de voorlichters van de MBO-instellingen in contact worden gebracht met de voorlichter van Maastricht Housing. Zij kunnen dan afspraken maken over de manier waarop MBO-studenten het beste over huisvesting via Maastricht Housing kunnen worden geïnformeerd. 

Daarnaast wordt gekeken naar een nader te bepalen aantal studentenkamers in één of meer grootschalige studentencomplexen. Zodat deze ook toegankelijk worden voor MBO’ers.

Met andere woorden: er is iets in gang gezet om de voorlichting aan MBO-studenten te verbeteren. Na één jaar wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

Leave a comment