Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA is tegen een mega-distributieloods ‘city hub’ op het Trega-terrein Limmel

Samen met de vele belanghebbenden is de afgelopen tijd gewerkt aan een integrale gebiedsvisie voor het Treag- Zinkwitterrein in de wijk Limmel. Een mooie gebiedsvisie met veel draagvlak. De gebiedsvisie biedt veel ruimte voor woningbouw maar ook voor groen, recreatie en bedrijvigheid.

Eind juli werd bekend dat loodsenbouwer Leeijen in Limmel het Trega-terrein heeft aangekocht en een bouwvergunning heeft aangevraagd voor een enorme loods die is bestemd voor de overslag van goederen. Dit staat haaks op de gebiedsvisie (op basis van rapport-Ziegler) die in ontwikkeling is. Daarnaast druist dit plan in tegen een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie om een integrale gebiedsvisie/ plan met meerwaarde voor de wijk Limmel tot uitvoering te brengen.

CDA Maastricht ziet niets in een mega-distributiecentrum op deze plek maar kiest voor de zo gewenste positieve gebiedsontwikkeling met wonen, groen, recreatie en bedrijvigheid. Vooral de woningbouw is van groot belang voor Limmel maar zeer zeker ook voor de stad. Want de woningvraag naar betaalbare woningen is hoog. Juist in Limmel liggen grote kansen om hier iets aan te doen.

[tekst gaat door onder de afbeelding]

Dit zijn redenen die CDA Maastricht samen met PvdA, PVM, SPM, SP, SAB, PVV, LPM en GG ertoe bewegen een signaal af te geven doormiddel van een motie. Het politieke signaal dat de gemeenteraad van Maastricht afgeeft aan ontwikkelaar Maaszicht Ontwikkeling BV is om af te zien van de door hun voorgenomen plannen. Daarnaast roepen de indieners het college van B&W op om al het juridisch (redelijk) mogelijke te doen om het mega-distributieloods plan van tafel te krijgen.

Laten we samen doorgaan op de constructieve weg die leidt tot de uitvoering van een integraal plan met meerwaarde voor Limmel. Daar horen wonen, groen en recreatie absoluut bij!

Samen voor een stad en Trega-Zinkwitterrein dat we door willen geven.

Klik hier voor de motie ‘Verzet tegen een mega-distributieloods city hub op het Trega terrein Limmel’

Close