Skip links

Gea van Loo stelt zich niet verkiesbaar voor de volgende raadsperiode

Met het oog op de komende verkiezingen in maart 2022, heeft zittend raadslid Gea van Loo aangegeven dat zij zich voor de komende verkiezingen niet meer kandidaat zal stellen. “Natuurlijk respecteren we haar besluit, maar we zullen haar missen. Gea heeft zoals u kunt lezen een weloverwogen beslissing genomen. Zij heeft bergen ervaring in de Maastrichtse politiek en kan terugkijken op een drietal mooie raadsperiodes. De komende maanden zal Gea nog volop meedoen en haar kennis overdragen” aldus Niels Peeters, fractievoorzitter.

Een woord van Gea over haar besluit:

Beste mensen,

Op 11 maart 2010 ben ik gekozen als gemeenteraadslid van onze mooie stad Maastricht, op dit moment zit ik in mijn derde raadsperiode. Het raadswerk heb ik altijd met heel veel plezier en betrokkenheid gedaan. Ik stond waarvoor ik er was, kritisch maar ook eerlijk. Dat is mij niet altijd in dank afgenomen, maar dat hoort erbij. Je doet het goed of je doet het niet, het ging en gaat bij mij nog steeds om de mensen, het zoeken naar oplossingen en verbinding.

Naast mijn raadswerk besteed ik al heel wat jaren ook veel tijd aan al mijn vrijwilligerswerk, onder andere bij diverse werkgroepen, als voorzitter huurdersvereniging Servaassleutel, voorzitter bestuur Ontmoetingscentrum Aen de Wan en bij diverse overlegbijeenkomsten. De afgelopen periode heb ik ervaren dat de werkzaamheden voortvloeiend uit het raadswerk en vrijwilligerswerk steeds meer tijd kost, zeker als je alles goed wilt doen. Voor mij werd dit steeds meer een knelpunt, daarnaast kreeg het vrijwilligerswerk steeds meer raakvlakken met mijn raadswerk. 

Dat was hét moment om in het zicht van de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022 na te denken en een keuze te maken. Uiteindelijk heeft mijn vrijwilligerswerk het gewonnen van de politiek en dat besluit voelt heel goed. Dat betekent dat ik mij niet verkiesbaar stel voor de volgende raadsperiode. Komende maanden, tot aan het einde van mijn mandaat, zal ik de CDA-achterban en de inwoners van onze stad blijven dienen, maar daarna is het echt tijd voor al het andere vrijwilligerswerk. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen twaalf jaar, en zeg graag tot ziens. 

Met vriendelijke groeten
Gea van Loo Habets

Leave a comment