Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 met of zonder carillons?

Peter_Corsius

Door Peter Corsius

Maastricht haalt alles uit de kast om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Een project dat vanaf het moment van aftrap kritisch werd en wordt gevolgd door vele, zeer velen. De Maastrichtenaar, sceptisch als hij kan zijn, vond in eerste instantie dat het stadsbestuur wel erg ambitieus was, maar, het moet gezegd dat gaandeweg het proces er meer animo te bespeuren valt onder de bevolking…….allerhande activiteiten moeten de Mestreechteneer en de Maastrichtenaar over de streep trekken.

Het CDA heeft zich vanaf het begin kritisch opgesteld over de kandidatuur maar staat positief tegenover de plannen als er tenminste èn initiatieven en steun vanuit de Maastrichtse bevolking komen. De partij heeft vanaf dag één echter aangegeven dat de volkscultuur, de harmonieën en fanfares, oftewel al die culturele uitingen die vanuit de burgers zelf komen, niet de dupe mochten en mogen zijn van de kandidatuur Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 en wat zien we nu?
Subsidies worden gekort of geheel ingetrokken waardoor verenigingen het hoofd niet meer boven water kunnen houden!

Het laatste voorbeeld zagen we verleden week. De stichting Carillons Maastricht luidde de noodklok. De gemeente Maastricht heeft besloten dat de subsidie voor het organiseren van een zestal publieke concerten wordt stopgezet. Economische crisis, zeker……. Eenieder moet zijn steen(tje) bijdragen maar het gaat in deze om een bedrag van €4949,00!

Wat jammer nou voor de stichting! Maar verleden jaar is door staatssecretaris Zijlstra een Unesco verdrag geratificeerd dat het immateriële erfgoed als doel heeft. En laat nou die carillons en hun muziek daar precies onder vallen! Carillons zijn een typisch product van de Lage Landen en Frankrijk. We hebben dus iets heel aparts in onze stad en daarbij ook nog erg oud. Al in 1555 wordt in de Sint Servaaskerk een carillon geïnstalleerd dat tot in de verre omstreken befaamd was.

Loop maar eens op vrijdag over de markt en luister eens naar de klanken van de stadsbeiaardier als hij om 12 uur een concert ten beste geeft. Dit blijft overigens behouden dat valt buiten de subsidie. Die €5000,00 zullen ook op een of andere wijze wel weer opgehoest worden door middel van wat acties en misschien een sympathieke muziekminnende sponsor……..!
Maar een stad met stevige culturele pretenties die iets unieks in huis heeft en daar geen stuiver extra voor over heeft is die het wel waard om zo’n eervolle titel in 2018 te mogen dragen?

Hopelijk wordt Maastricht Culturele Hoofdstad in 2018 maar dan wel begeleid door een paar mooie carillonconcerten waar iedereen gewoon van kan genieten overal in de stad.

Close