Skip links

Klaor Loch trekt zich terug uit Platform Luchtkwaliteit – CDA Maastricht stelt vragen

Update: inmiddels heeft de wethouder gereageerd >>

CDA Maastricht wil van wethouder Nuss weten waarom actiegroep Klaor Loch zich heeft teruggetrokken uit het Platform Luchtkwaliteit. De fractie van de Christendemocraten willen de wethouder daarover aan de tand voelen in de Commissie Milieu. Klaor Loch trok zich vorige week terug uit het platform dat door de gemeenteraad van Maastricht is ingesteld. Deelname staat volgens de actiegroep “transparant, slagvaardig en efficiënt handelen in de weg”.

De fractie van CDA Maastricht is van mening dat actieve deelname van Klaor Loch aan het Platform Milieu belangrijk is. “De wethouder moet dan ook alles in het werk stellen om de actiegroep weer aan boord te krijgen”, aldus de fractie van de Christendemocraten in de Maastrichtse gemeenteraad.

Leave a comment