Skip links

Klachten slechte staat groenonderhoud

Het aantal klachten over het weelderig groeiend onkruid op alle plekken in onze stad neemt overhand toe. Inwoners en bezoekers ergeren zich dood aan deze verloedering van een stad die zich graag als toeristische trekpleister wil profileren en duizenden bezoekers welkom wil heten. Onze stad ligt er beslist niet meer “sjiek en sjoen” bij. Zelfs de beeltenis van onze stadspatroon Sint Servaas staat aan zijn eigen brug tussen het onkruid.

De fractie van het CDA Maastricht trekt al jaren aan de bel over dit thema en het wordt tijd om serieus werk te maken van het groenonderhoud in onze stad.

Naast het feit dat het groen er op dit moment niet uitziet, leidt het ook tot gevaarlijke en onwenselijke situaties. Paden zijn overwoekerd, waardoor kinderwagens en wandelaars niet meer goed door kunnen, parken zien er niet uit en rond de bomen en lantaarnpalen blijft het groen in de meeste gevallen sowieso staan. Ook zijn sommige fietspaden versmald door de vele hoeveelheid onkruid, wat zelfs tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Dit roept om aktie.

 

  1. Bent u ook de mening toegedaan dat het onkruid onmiddellijk en grootschalig bestreden moet worden om de stad weer “sjiek en sjoen” te kunnen presenteren?
  2. Bent u ook de mening toegedaan dat je dit probleem niet aan de inwoners van onze stad kunt overlaten? (Ieder voor zijn eigen voordeur het onkruid laten verwijderen)
  3. Op welke termijn bent u voornemens dit probleem op te pakken?
  4. Heeft u alternatieven beschikbaar die binnen het bestemde budget tot een verbetering kunnen leiden?
  5. Zo ja, hoe bent u van plan dit te organiseren en op welke termijn begint u met de uitvoering?
  6. Onderzoekt u de mogelijkheid om mensen op vrijwillige basis in te schakelen bij het groenonderhoud?
  7. Indien ja, welke doelgroepen heeft u benaderd of bent u voornemens te benaderen?
  8. Deelt u onze mening dat, indien het niet mogelijk is om binnen budget te opereren, hier extra gelden voor vrijgemaakt moeten worden?

 

Met vriendelijke groet, namens de fractie van het CDA Maastricht,

 

Jan Janssen

Raadslid CDA Maastricht

Leave a comment