Skip links

CDA Maastricht gaat in gesprek met het COA

Maandag 25 juli organiseert de CDA fractie Maastricht een bijeenkomst over asielzoekers en statushouders.

Ook in Maastricht hebben veel mensen geen duidelijkheid over de rolverdeling tussen het COA, het Rijk en de gemeente over de aanwijzing en omvang van locaties voor huisvesting van asielzoekers, en de invloed van buurtbewoners daarop. Kortom; wat is de procedure om te komen tot huisvesting van asielzoekers en statushouders?
En wat betekent het om als vluchteling asiel aan te vragen en de procedure te doorlopen om vervolgens al dan niet in een vreemd land gehuisvest te worden.
Namens het COA zal de locatiemanager van het AZC Maastricht, de heer Frans Erkens, spreken over de rol en de bevoegdheden van het COA en over de rol van de gemeenteraad. Ook zal een COA-medewerker/voormalig vluchteling de heer Madini over zijn ervaringen vertellen én zullen twee huidige vluchtelingen hun ervaringen met ons delen.

Het CDA Maastricht wil een duidelijker beleid hoe om te gaan met de huisvesting van vluchtelingen en statushouders. Voor bewoners is de aankondiging van huisvesting van asielzoekers in hun wijk meestal een volslagen verrassing; ze verwijten de burgemeester en de raad overvallen te worden. Heeft de gemeenteraad wel invloed op dit proces en zo ja welke? Hebben de buurtbewoners zelf mogelijkheden of gaat het toch vooral over de vraag hoe ze geïnformeerd worden?

Wat betekent het om vluchteling of statushouder te zijn? Hoe lossen we het huisvestingsvraagstuk van de vele vluchtelingen en statushouders op? Wat betekent het ( huisvestings ) mandaat van het COA? Welke (verschillende) rollen spelen het COA, het Rijk, de gemeente? Welke invloed hebben buurtbewoners?

Maak kennis met en stel uw vragen aan een medewerker van COA (voormalig vluchteling) en ga in gesprek met twee vluchtelingen.

Het CDA Maastricht nodigt iedereen uit voor deze openbare bijeenkomst.
Datum: maandag 25 juli.
Locatie: Hotel van der Valk, Nijverheidsweg te Maastricht.
Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

U bent van harte welkom.

Leave a comment