Skip links

In memoriam Bertus Kerckhoffs

Met verdriet nemen wij afscheid van onze oud-wethouder, -raadslid en -fractievoorzitter Bertus Kerckhoffs

Naast een lange loopbaan in het onderwijs, onder andere als directeur van een school voor speciaal onderwijs, heeft Bertus zich altijd op vele manieren ingezet voor de lokale gemeenschap en in het bijzonder voor zijn geliefde wijk Heer. Dat kwam niet alleen tot uiting in zijn vele activiteiten bij allerlei verenigingen als de Koninklijke Harmonie van Heer en de voetbalclub van Heer, maar ook door zijn inzet voor de lokale politiek.

Bertus is maar liefst 45 jaar lang politiek actief geweest, eerst voor de KVP en later voor het CDA. Zijn politieke loopbaan begon als raadslid en later wethouder van de toen zelfstandige gemeente Heer. Na de annexatie van Heer volgde zijn lange periode als Raadslid van de Gemeenteraad van Maastricht, waarvan een deel als fractievoorzitter. Voor zijn verdiensten voor de stad Maastricht is hem dan ook zeer terecht de eremedaille in zilver van de stad Maastricht toegekend. Ook na zijn vertrek uit de Gemeenteraad bleef Bertus verbonden aan het CDA en bezocht hij veelvuldig onze CDA bijeenkomsten. De laatste keer was hij afgelopen oktober nog aanwezig op onze Algemene Ledenvergadering. 

Het CDA Maastricht is Bertus heel veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange grote inzet en heeft veel waardering voor hetgeen hij allemaal heeft gedaan voor de stad en voor Heer. Ons medeleven gaat uit naar zijn zoon Christian en schoondochter Chia.

Bestuur en fractie CDA Maastricht.

Leave a comment