Skip links

Vuurwerk in stad en raad

Vuurwerk in stad en raad

Het vertrek van Vivianne Heijnen is constructief opgepakt door fractie en bestuur van CDA Maastricht. Niels Peeters als nieuwe wethouder kon op brede steun in de coalitie rekenen. Inmiddels is hij volop aan de slag in zijn nieuwe job. Daarbij hoort natuurlijk een eerste opening en wel van een veel belovend initiatief! Startende ondernemers kunnen vanaf nu terecht bij Qeske Maastricht. Deze nieuwe economische broedplaats aan de François de Vijverstraat biedt jonge bedrijven betaalbare ruimtes en een begeleidingsprogramma. Hiermee krijgen beginnende ondernemers de kans om door te groeien tot gevestigde bedrijven die voor werkgelegenheid en innovatie zorgen. Het CDA maakt zich sterk voor een bloeiend bedrijfsleven in onze stad.

Foto: Aron Nijs

Wethouder Peeters maakt ook werk van een bekend CDA punt: de leefbaarheid, kwaliteit en diversiteit in de buurten verbeteren. Samen met de Maastrichtse woningcorporaties, hun huurdersbelangenverenigingen en de gemeente zijn de prestatieafspraken 2022–2026 ondertekend. Met daarin concrete afspraken over dit voor het CDA belangrijke punt. En voor het eerst zijn er ook gebiedsgerichte afspraken gemaakt. Zo komt er extra aandacht voor de wijken Pottenberg, Mariaberg, Caberg-Malpertuis, Daalhof, De Heeg en Nazareth-Limmel. Het CDA maakt zich sterk aantrekkelijke en leefbare buurten in onze stad.

Ook onze kersverse fractieleider Gabrielle Heine laat er geen gras over groeien. Op de laatste raadsvergadering haalde zij een raadsmeerderheid binnen met haar motie voor een extra corona herstelfonds. Ze diende een motie in om de onderbesteding van de TONK gelden, dat is behoorlijk wat, alsnog te gebruiken voor ondernemers en huishoudens die in de problemen zitten door de crisis. De TONK-regeling is vorig jaar in het leven geroepen zodat gemeenten maatwerk konden leveren voor velen die buiten de boot vielen voor de steunmaatregelen. Alsnog bleek dat de voorwaarden van de TONK-regeling te streng waren. Het CDA helpt waar het daadwerkelijk nodig is.

Foto: CDA Maastricht

Leave a comment