Skip links

Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwlnet (BVGS)

Januari 2015 heeft het CDA ex. Artikel 48 vragen gesteld aangaande de informatiebeveiliging binnen het gemeentelijk apparaat. Met name de bescherming van de privacy van onze burgers en de inrichting van de interne controle processen baarden ons zorgen.

9 augustus jl. heeft de VNG een ledenbrief “Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling Suwlnet (BVGS)”gepubliceerd .

In haar begeleidend schrijven doet de VNG een dringende oproep:

Nogmaals willen wij u als bestuurder en raadslid oproepen een bijdrage leveren aan een voorspoedige Implementatie door het belang van het programma te benadrukken en herhaald te informeren naar de status van de voortgang. U draagt daarmee bij aan de verbetering van de privacybescherming van de burgers in uw gemeente en steunt de uitvoering om dit zo gemakkelijk mogelijk te realiseren

Graag vernemen wij van U wat de stand van zaken is voor de gemeente Maastricht en in hoeverre de Implementatie inmiddels gevorderd is.

CDA Maastricht hoopt dat u ons snel in de gelegenheid stelt om onze controlerende rol goed te kunnen vervullen en wacht vol vertrouwen op uw antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

 

Vivianne Heijnen

Peter Geelen

Nol Beckers

Leave a comment