Skip links

Regeldruk in Limburg

Regels zijn onmisbaar. Teveel of overbodige regels vormen voor veel mensen, bedrijven en organisaties echter een grote bron van irritatie. Via dit meldpunt wil het CDA alle Limburgers de kans te geven om onnodige regels en vergunningen te melden. Op basis van de ingekomen suggesties wordt een lijst met concrete aanbevelingen samengesteld. Het meldpunt is elke vrijdag tussen 10:00 uur en 14:00 uur telefonisch bereikbaar via 043-3897071 of http://www.meldpuntregeldruklimburg.nl/

Leave a comment