Skip links

Huisvestiging Maastrichtse verenigingen

Na wederom een noodkreet van een Maastrichtse vereniging maakt het CDA zich grote zorgen over het voortbestaan van de Maastrichtse volkscultuur. Aflopen jaren heeft het college veel aandacht besteed aan de grote fysieke projecten in onze stad, is veel aandacht uitgegaan naar kunst en mode en het lijkt dat het Maastrichtse verenigingsleven een ondergeschoven kindje is geworden. Na de grote bezuinigingsronde in het culturele subsidiebeleid, lijkt nu een nieuwe bezuiniging opgelegd te worden door het vastgoedbeleid van de gemeente waar veel Maastrichtse verenigingen van huren. Door het tekort aan verenigingsruimtes en de forse huurverhogingen van bestaande verenigingsruimtes wordt het Maastrichtse verenigingsleven hard getroffen en wordt het voortbestaan van veel verenigingen in gevaar gebracht. Zo bent U al benaderd in een brandbrief van het SMV ( Samewérkende Mestreechter Vastelaovendsvereiniginge ) over het wegvallen van werk en opslagruimtes, heeft de boksvereniging SCM een noodkreet gegeven over de forse huurverhoging van meer dan 30% en nu ook heeft U Harmonie K.D.O een huurverhoging aangezegd van 75%. Hier kunt u dan ook nog bij nemen de gebrekkige opslagruimtes voor toneelverenigingen, Reuzenstoet, en de Heiligdomsvaart die nog steeds zoekende is naar een opslagruimte enz….

Deze verenigingen hebben allen op hun eigen waarden een belangrijke taak binnen de Maastrichtse samenleving. Neem nou de participerende en ontmoetingsprojecten welke verenigingen in de wijken van Maastricht hebben en dus de gaten opvullen die door de terugtrekkende overheden vallen.

Het CDA is bezorgd over deze ontwikkeling en is van mening dat er meer aandacht uit moet gaan naar het Maastrichts verenigingsleven en heeft daarom de volgende vragen;

 

 1. Bent u het met het CDA eens dat de Maastrichtse verenigingen een belangrijke factor is in onze samenleving?
  1. Zo nee, waarom niet?
 2. Op welke manier koestert u het Maastrichtse verenigingsleven?
 3. Bent u het met het CDA eens dat Maastricht geen eenduidige voorzieningen heeft voor verenigingen?
  1. Zo nee waarom niet?
 4. Door de stedelijke ontwikkelingen vallen steeds meer verenigingslocaties weg in de wijken, hoe denkt u nog de verenigingen te kunnen helpen met geschikte en betaalbare ruimtes?
  1. Binnen welke termijn denkt u de verenigingen te kunnen helpen met een geschikte en betaalbare ruimte?
 5. Bent u het met het CDA eens dat een huurverhoging van het zelfde object variërend van 30% tot 75% ongebruikelijk is, door de vereniging onmogelijk te verwachten viel en niet uit te leggen is aan de leden, laat staan financieel op te brengen?
 6. Met afdeling vastgoed komen de verenigingen er niet uit, bent u bereid om samen met de verenigingen naar een passende oplossing te zoeken?
  1. Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid te onderzoeken of een Stadshal voor werk en opslagruimtes voor vele verenigingen een haalbare en betaalbare optie is?
  1. Zo nee, waarom niet?

 

 

 

Namens CDA Maastricht

 

Mat Brüll,

Vivianne Heijnen.

Leave a comment