Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Handhaving op foutief gestalde fietsen bij Station Maastricht Centraal met één maand verlengd

De stad Maastricht heeft op veel plekken te maken met overlast veroorzaakt door foutief gestalde fietsen. Eén van de weinige plekken waar daadwerkelijk hiertegen wordt opgetreden is de omgeving van Station Maastricht Centraal. Sinds 1 oktober van dit jaar is hier een trapsgewijze aanpak van kracht[1]. Eind 2018 wordt deze aanpak geëvalueerd[2]. Het gevolg is dat per 1 januari de handhaving zou stoppen. De resultaten van de evaluatie worden namelijk meegenomen in het Meerjarenbeleid Handhaven openbare Ruimte dat pas in februari 2019 voorzien is[3]. Reden voor CDA Maastricht om tijdens de raadsavond van 11 december jongstleden de burgemeester hierover te bevragen. Bij ons leeft de zorg dat op het moment dat de gemeente stopt met handhaven per 1 januari de omgeving van het station weer vol komt te staan met foutief gestalde fietsen.

De burgemeester heeft op onze vragen aangegeven dat zij de handhaving met één maand verlengt in afwachting van de resultaten van het debat over het Meerjarenbeleid Handhaven openbare Ruimte. Deze verlenging verheugt ons omdat hiermee voorkomen wordt dat de behaalde resultaten tenietgaan. Nu is het zaak om in het nieuwe Meerjarenbeleid Handhaven de fietsoverlast in de gehele stad op de prioriteitenlijst te krijgen in combinatie met de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen.

[1] Trapsgewijs betekent eerst gedragsverandering bewerkstelligen doormiddel van fietscoaches om vervolgens op te schalen tot handhaving op en verwijdering van fietsen. Op dit moment is het laatstgenoemde van kracht.

[2] Raadsinformatiebrief van 12 juni 2018

[3] In het nieuwe meerjarenbeleid Handhaven zal een nieuwe prioritering worden vastgesteld voor de inzet van handhavers.

Close