Skip links

Een middenzaal voor iedereen

In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen: “Realisatie van een laagdrempelige, door veel gezelschappen te gebruiken middenzaal, waar mogelijk binnen een bestaande voorziening.”

In de zoektocht van de gemeente naar invulling van deze ambitie is het CDA Maastricht opgevallen dat bij de begrotingsbehandeling 2019 gekoerst wordt op het realiseren van een middenzaal in het huidige Theater aan het Vrijthof.

Wij als CDA Maastricht pleiten ervoor om bij deze zoektocht naar een geschikte locatie niet alleen te kijken naar het Theater aan het Vrijthof. Alternatieve locaties voor de middenzaal dienen meegenomen te worden in het onderzoek. Kijk bijvoorbeeld naar het gebouw van Kumulus muziek en dans in Wyck. In het gebouw is reeds een zaal aanwezig met een 100-tal zitplaatsen, een bühne en een klein orgel. Bovendien heeft het gebouw diverse ruimten (de huidige leslokalen) die aan verenigingen verhuurd kunnen worden als opslag-, vergader- en archiefruimte. Hieraan is grote behoefte. In het gebouw zijn verder alle benodigde voorzieningen zoals keuken, toiletten en een garderobe aanwezig.

Door de binnenplaats (de plek tussen Kumulus en Hoge School Zuyd, conservatorium) te overkappen en aan de zijde van de Wilhelminabrug te sluiten ontstaat een nieuwe ruimte die als middenzaal gebruikt kan worden dan wel bij de huidige zaal getrokken kan worden. Voor zowel de Maastrichtse verenigingen alsmede voor het aangrenzende conservatorium biedt dit kansen.

Als tweede alternatief wil het CDA wijzen op de Koepelkerk. Mogelijk dat gesprekken met het bisdom Roermond openingen bieden voor een alternatief gebruik van dit bijzondere en akoestisch zeer gewaardeerde gebouw.

Kortom: voor het CDA Maastricht is het Maastrichtse verenigingsleven van grote waarde. Het goed faciliteren hiervan doet de stad bloeien. Vandaar dat we de wethouder van Cultuur hebben verzocht om bovenstaande gebouwen mee te nemen in de zoektocht naar het realiseren van een laagdrempelige en door veel gezelschappen te gebruiken middenzaal.

Jan Janssen, raadslid

jan.janssen@gemeenteraadmaastricht.nl

 

Leave a comment