Skip links

Gun vrijwilligers in de wijken meer inspraak!

mat_brull_maastrichtIn de buitenwijken zijn veel veranderingen gaande. En die processen verlopen vaak moeizaam. De vrijwilligers in buurten willen graag meepraten en denken over wat in hun buurt gebeurt. Maar steeds vaker krijgen deze vrijwilligers het gevoel dat ze niet serieus worden genomen en niet meer van waarde

mogen zijn voor hun eigen buurt. Steeds vaker moeten de vrijwilligers vanuit de media vernemen dat ontwikke- lingen on hold staan of definitief stoppen. Veranderingen of nieuwe zaken worden niet of nauwelijks besproken in de buurten. Zo moesten de mensen van Maastricht west uit de krant vernemen dat de gezamenlijke plannen van Manjefiek Malberg niet worden afgerond.

De mensen in Maastricht Noord vernamen uit de krant dat het AZC in Limmel gevestigd zou worden, en zo moesten diezelfde mensen uit een brief vernemen dat de basis- school kinderen van Nazareth naar noodlokalen in Limmel verplaatst worden om meer leerplichtige kinderen vanuit de AZC’s te kunnen opvangen. Geen enkel overleg moment meer vooraf, maar alleen nog maar mededelingen dat het besluit genomen is . De nieuwe trend lijkt te zijn dat de gemeente achteraf de niet vooraf geïnformeerde vrijwil- ligers gaat masseren met wisselgeld-dossiers. Maar ook daarmee staat de vrijwilliger (te)vaak aan de zijlijn.

CDA Maastricht maakt zich grote zorgen over de vele vrijwilligers die steeds vaker aan de zijlijn staan bij de (her) ontwikkelingen in hun buurt.

Ons stadsbestuur geeft aan, uit nood geboren, veel waarde te hechten aan participatie en meeden- kende burgers. Maar met deze nieuwe trend hebben onze bestuurders nog een lange weg te gaan. Wij doen daarom een oproep aan het stadsbestuur om de vrijwilligers zoveel mogelijk bij de besluiten te betrekken, zodat iedereen gemotiveerd blijft zich in te zetten voor onze prachtige stad.

Maastricht verdient immers enkel het allerbeste!

Mat Brüll

Burgerlid CDA Maastricht

Leave a comment