Skip links

Waarom het belangrijk is te stemmen voor de waterschapschapsverkiezingen?

10407368_1545063112438057_6863189249351317559_nLees de bijdrage van Jim Janssen, lijsttrekker van Waterbalang Maastricht. 

U kent mijn naam als voorganger van Vivianne als fractievoorzitter van het CDA Maastricht. Tevens ben ik namens het CDA wethouder geweest in Maastricht in 2010 en (onafhankelijk) in Meerssen in 2013/2014 na de bestuurscrisis aldaar. Momenteel ben ik lijsttrekker voor Waterbelang Maastricht bij de Waterschapsverkiezingen.

 

Het zal op 18 maart de eerste keer zijn dat we naar de stembus gaan voor het Waterschap. Tot en met de vorige keer kreeg iedere stemgerechtigde een stembiljet thuisgestuurd en werd hij of zij geacht het ingevuld te retourneren; via de post! Dat leverde overigens een nogal matige, zo niet slechte opkomst op; de laatste keer rond de 20%. Men hoopt, door de verkiezingen te combineren met de provinciale statenverkiezing, onder andere dat de opkomst zal toenemen.

 

De Waterschappen zijn (onder meer door het grote belang in Nederland van waterwerken en –keringen) een van de oudste bestuursorganen (de eerste “Hoogheemraadschap van Rijnland” werd opgericht in 1255). Ze vormen letterlijk de basis van het poldermodel: van oudsher hebben waterschappen de taak namens de bewoners van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen. De waterhuishouding is de waterschappen belegd, onder andere om te voorkomen dat gemeenten wateroverlast op hun eigen gebied voorkomen door maatregelen die de overlast naar buurgemeenten verplaatsten.

Ondanks de leeftijd en het belang ervan zijn ze echter ook de meest onbekende en verst van de burger afstaande democratische organen. Blijkbaar hebben de waterschappen hun zaken zodanig in orde dat de burger voldoende vertrouwen heeft dat het daarmee voldoende is afgedekt. Helaas is dit niet helemaal waar! Waterbelang Maastricht is van mening dat het bestuur een belangrijke democratische taak heeft te vervullen in het stellen van kaders en het controleren op de uitvoering daarvan. Dat dit nodig blijft blijkt uit de verschillende belangen en de discussies op het gebied van waterhuishouding tussen de agrarische sector, de industrie en de natuurorganisaties (realiseren van vistrappen, herontwikkeling van de Jeker, gebruik koelwater en lozen van afvalwater, etc.). Afwegingen waarover het bestuur van het waterschap zich dient uit te spreken. En neem eens de recente overstroming in het centrum van Meerssen door hevige regenbuien; gelukkig hebben we in Maastricht dit soort zaken inmiddels wel onder controle, maar de overlast in Heer (onder de Kerk) kunnen zich de meesten nog wel herinneren. “Droge voeten”, zoals dat heet, is ook een aandachtsgebied van de waterschappen.

 

Kortom, de waterschappen houden zich bezig met vier onderwerpen: waterkering (water buiten houden), droge voeten (water afvoeren), waterkwaliteit (bijvoorbeeld zuiveren van rioolwater voordat het wordt teruggegeven aan de natuur) en waterkwantiteit (tbv natuur en landbouw). Zoals u ziet niet geheel onbelangrijke zaken!

Dan enige duidelijkheid over de partijen. 

Er bestaat een relatie tussen Waterbelang Maastricht en het CDA. Waterbelang is een middenpartij en veel leden van Waterbelang zijn dan ook lid van het CDA. Maar Waterbelang staat ook open voor anderen. Bijvoorbeeld voor mensen die geen lid zijn van een politieke partij en voor leden van andere partijen zoals inderdaad momenteel de heer Ed Sabel, fractievoorzitter van de Senioren Partij Maastricht. Sabel werd tijdens de vorige waterschapsverkiezingen op de lijst vergezeld door twee andere SPM-ers. Wel zoekt Waterbelang (uiteraard) naar mensen met affiniteit met water en democratische vertegenwoordiging, en indien mogelijk politiek-bestuurlijke ervaring.

Ik wens u allen veel wijsheid toe in de keuze welk bolletje rood te maken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jim M. Janssen MMO BICT

Lijsttrekker

Leave a comment