Skip links

Gabrielle Heine beëdigd als gemeenteraadslid

Gabrielle Heine is beëdigd als gemeenteraadslid. Zij volgt Florence Van der Heijden-Schaaf op als gemeenteraadslid. Afgelopen drie jaar is Gabrielle voor CDA Maastricht actief geweest als burgerraadslid en was zij kandidaat-Tweede Kamerlid bij de verkiezingen van maart dit jaar. In het dagelijks leven is Gabrielle zelfstandig ondernemer op de markt en met ingang van augustus is zij ook te vinden in haar eigen vintagewinkel in het centrum van Maastricht.

‘Met mijn aanstaande benoeming tot raadslid voel ik des te meer de plicht om mij in te blijven zetten voor een beter Maastricht. Maastricht staat voor een aantal grote opgaven met name in het sociaal domein. Met jeugdzorg en WMO in mijn portefeuille, wil ik een kundige bijdrage leveren binnen de gemeenteraad om de basis van het sociaal domein weer op orde te brengen’ aldus Gabrielle.

Wij wensen haar veel wijsheid en succes toe met haar werkzaamheden in de Maastrichtse gemeenteraad.

Leave a comment