Skip links

Oproep CDA: Maastricht eer veteranen met Witte Anjer perk

Elk jaar vindt op de laatste zaterdag van juni Veteranendag plaats: Een dag waarbij Nederlanders waardering en erkenning tonen voor diegenen die hun leven op het spel zetten in oorlogssituaties of andere operaties. 

Op dit moment kent Nederland circa 109.600 veteranen. Vrouwen en mannen die overal rond de wereld in oorlogsgebieden actief zijn geweest. Van Joegoslavië tot Nieuw-Guinea en van Afghanistan tot Congo. Ook in onze gemeente hebben we 352 (uit dienst) en tal van mensen die momenteel nog in dienst zijn die tot deze groep behoren. De inzet van deze militairen voor vrede en veiligheid, in Nederland en in de rest van de wereld, is van onschatbare waarde en dienen wij met dankbaarheid te benaderen.

In 2019 opende in Amsterdam en in Leeuwarden als eerste een zogenaamde Witte Anjer Perkje en sindsdien volgden er meer gemeenten. Dit is een veldje witte anjers – het symbool voor erkenning en waardering van veteranen – dat in de weken voorafgaand aan Nederlandse Veteranendag bloeit. Een levend eerbetoon aan hen die hun leven en gezondheid op het spel zetten voor Nederland. Het Nationaal Comité Veteranendag deed hiertoe een oproep in april 2019 en hoopt op meer navolging in het hele land.

[tekst gaat verder onder de foto]

CDA Maastricht stelt voor om in onze gemeente ook een dergelijk Witte Anjer Perkje te realiseren en zodoende onze veteranen en hun dienstbaarheid aan ons Nederlanders en ons land te eren en te waarderen.

Onze stad telt een aanzienlijke groep mannen en vrouwen die met trots de titel veteraan mogen dragen. Laten we deze inwoners met een Witte Anjer Perkje eren.

Leave a comment