Skip links

Gabke of Wopke?

Er is volop informatie over de verkiezingsprogramma’s van alle 37 politieke partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 meedoen. Weinigen zullen de dikke programma’s lezen. Geen probleem, kranten, social media, televisie en radio besteden ruim aandacht aan wat de diverse partijen vinden en beloven. Eigen onderzoek via de Kieswijzer, StemWijzer of Jongeren Kieswijzer helpt ook. Op straat of in bijeenkomsten lijstrekkers en andere kandidaten ‘live’ ontmoeten is dit keer moeilijk. Alleen Forum voor Democratie schudt handen.  

Visies, grote plannen en beloften staan geduldig op papier, zeker als een partij de ‘mensheid’ de weg wil wijzen of zich richt op slechts enkele thema’s. Maar zonder contact is het lastig om aandacht te hebben voor wat de individuele mens dagelijks bezighoudt. De slogan ‘Nu doorpakken’ van de CDA-campagne kan niet uitgevoerd worden zonder het vertrouwen van veel kiezers. Vertrouwen opbouwen zonder veel contact is moeilijk. Maar je kunt kijken naar wat het CDA en zijn kandidaten tot nu toe gedaan hebben, en vooral hoe ze dat gedaan hebben. 

< de tekst gaat verder onder de foto >

Van de bekende politici weten we dat wel, zeker als het om ministers gaat. Zij zijn voortdurend in beeld. De andere kandidaten op de verkiezingslijsten zijn veel minder bekend. Daarom is het juist nu goed naar de lokale kandidaten te kijken en de vraag te stellen: wat heeft hij of zij de aflopen jaren voor stad, wijk of mij gedaan? En de tweede vraag is dan: kan deze persoon dat ook op landelijke niveau? 

De lokale CDA-kandidaat van Maastricht, Gabriëlle Heijne, is zeer actief in de gemeenteraad. Daar durfde zij moeilijke onderwerpen op te pakken als bijvoorbeeld armoedebestrijding of zich te verdiepen in complexe onderwerpen als milieuvraagstukken. Zij valt op door een gedreven en gedegen aanpak. Maar bovenal door de oprechte belangstelling voor individuele mensen. Zij kan luisteren en doet iets met wat ze hoort. Dit geluid uit Zuid verstomt niet in Den Haag. Bovendien, politiek is voor haar geen carrière, ze verdient haar brood in een winkel en op de markt. Politiek is voor haar doen wat moet gebeuren. Samen met politieke kanjers als Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt kan Gabriëlle het vertrouwen van veel burgers en bedrijven in de CDA-aanpak winnen en waar maken. Dit vertrouwen is hard nodig om heel concreet over de post-coronatijd te kunnen praten en vergaande besluiten te durven nemen. 

Midden in een economische, sociale en medische crisis moeten we het parlement kiezen dat voor een veel langere periode dan vier jaar belangrijke besluiten gaat nemen. Daar hebben we bijzondere mensen voor nodig. Mensen die wat kunnen en die we vertrouwen. Het CDA heeft dat soort mensen op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staan. Ook in Maastricht.

Kiezen tussen Gabke of Wopke? Kies op 17 maart voor Gabke, en dan krijg je Wopke erbij!

Leave a comment