Skip links

Fractievoorzitter Vivianne Heijnen stelt vragen over gang van zaken AZC Parkweg Maastricht

In januari 2016 biedt Vos Investment Groep de panden Parkweg 20 en Blekerij 52 aan de gemeente aan voor een AZC-locatie.

 

Op 3 maart 2016 vindt er een overleg plaats tussen het COA en de gemeente Maastricht. (Vraag 1)

 

Één dag later, op 4 maart 2016, verkoopt pandeigenaar Vos Investment Groep het pand Parkweg 20 (ver onder de marktwaarde) voor €725.000,- aan het Duitse LEA Immobiliënverhandlungs GmbH. (Vraag 6)

 

Op 21 maart 2016 geeft het COA aan de gemeente aan dat Vos Investment Groep bereid is het pand voor 5 jaar te verhuren. Vos Investment Groep was toen echter geen eigenaar meer. (Vraag 2 t/m 5).

 

Op 9 april 2016 vragen omwonenden aan de gemeente “specifiek naar de aanbieder van het eigendom Villapark resp. Parkweg 20 en Blekerij 52”.

 

Op 12 mei 2016 geeft de gemeente in een antwoordbrief aan omwonenden aan dat Vos Investments Groep aanbieder en eigenaar is van het pand aan Parkweg 20.

 

Op 25 mei 2016 spreekt de gemeente ineens over het bereikte akkoord over “het pand met de eigenaar, LEA Immobilien GMbH met als gemandateerde partij Vos Investment Groep”.

 

Op 26 juni dient LEA een omgevingsvergunning in bij de gemeente Maastricht. Gevolmachtigde is een medewerker van Vos Investment Groep. (Vraag 7)

 

Op 14 juli 2016 verschijnen in de media berichten dat dhr. V. wordt verdacht van vastgoedfraude, witwasserij en valsheid in geschriften. Er wordt beslag gelegd op panden, waaronder Blekerij 52.

 

Op 29 juni 2016 geeft dhr. V. In de media aan dat hij op de achtergrond is betrokken bij Parkweg 20 en dat hij (of zijn bedrijf resp.) bouwcoördinator is in de Parkweg tot 31 juli 2016. (Vraag 8, 9, 10)

 

 

Dit roept bij de CDA-fractie de volgende vragen op:

 

1: Waarom is het overleg tussen de gemeente en het COA (3 maart 2016) niet in een verslag vastgelegd? Kunt u een en ander reconstrueren en ons alsnog een verslag doen toekomen?

 

2: Wie heeft de gemeente Maastricht wanneer geïnformeerd over de veranderde eigendomssituatie van het pand Parkweg 20?

 

3: Op welke wijze heeft het COA u aangesproken op het verkeerd informeren van de omwonenden in het gemeentelijk schrijven van 12 mei 2016? Het eigendom van Parkweg 20 lag toen immers al bij LEA Immobiliën GmbH. 

 

4: In het schrijven van het COA aan u (21 maart) staat dat Vos Investments BV het pand voor 5 jaar aan het COA wil verhuren. Wanneer heeft het COA u geïnformeerd over deze onjuiste informatie? Parkweg 20 was immers toen al (sinds 4 maart) eigendom van LEA Immobiliënvermittlungs GmbH. 

4b: Hoe heeft u als gemeente op dit bericht gereageerd? 

 

5: Wie heeft u wanneer geïnformeerd dat Blekerij 52 géén deel zal uitmaken van de AZC locatie Parkweg? 

5b: Wat was de opgaaf van reden en hoe heeft u daar vervolgens op gereageerd?

 

6: Sinds wanneer bent u ervan op de hoogte dat dhr. V. onder verdenking staat van vastgoedfraude, witwasserij en valsheid in geschriften?

 

7: Bent u ervan op de hoogte dat een medewerker van Vos Investment Groep (als gevolmachtigde namens LEA Immobilienvermittlungs GmbH) de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente heeft ingediend?

 

8: Bent u ervan op de hoogte dat dhr. V. Op 29 juli aan wijlimburg.nl te kennen heeft gegeven op de achtergrond betrokken te zijn bij Parkweg 20? Aldus het artikel, is de Vos Investment Groep tot 31 juli 2016 bouwcoördinator geweest van Parkweg 20. Is u dat bekend en wat vindt u daarvan? 

 

9: In hoeverre zijn er in Maastricht gemeentelijke richtlijnen over het doen van zaken met partijen die formeel onder verdenking staan van vastgoedfraude, witwasserij en valsheid in geschriften?

 

10: Is er na de berichtgeving van 14 juli 2016 contact geweest tussen het COA en de gemeente Maastricht over de ontstane situatie? Wat waren hiervan de uitkomsten?

 

11: Bij wie ligt in casu de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de integriteit?

12: Deelt u de mening van het CDA Maastricht dat er genoeg aanleiding is alsnog een BIBOB onderzoek te verrichten? Zeker met het oog op de ingediende omgevingsvergunning? Indien nee, waarom niet?

 

Wij zien de antwoorden graag op korte termijn tegenmoet.

Met met vriendelijke groet, ook namens de fractie van het CDA Maastricht,

 

Vivianne Heijnen

Fractievoorzitter CDA Maastricht

 

Leave a comment