Skip links

Nog even, dan rijden we weer door!

peter_geelenDe Groene Loper, één plan voor stad en snelweg

Als raadslid heb ik de eer om voorzitter van de A2 werkgroep te zijn. Onze tunnel: een prachtig project. Bij dit grote project komt veel kijken, daar praat ik u graag over bij.

In 2003 zijn de samenwerkende overheden (Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen) begonnen met de voorbereidingen voor één totaalplan voor stad en snelweg. Bestemd voor alle verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en automobilisten, zowel voor inwoners en bezoekers, betreffende infrastructuur en stadsontwikkeling. Dit totaalplan is de Groene Loper van Avenue2 geworden.

Intussen is een belangrijke fase aangebroken: de testfase. Er moeten 50 verschillende installaties op elkaar worden afgestemd. En dan zijn er nog de hulpverleningsdiensten (zoals brandweer, politie en ambulance) die eventueel in de tunnel in actie zullen komen.

De Groene Loper van Avenue2 zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht. Met name de doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein. Daarnaast biedt de Groene Loper nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten. Zoals een betere ondergrondse doorstroming van verkeer, waardoor de negatieve luchtkwaliteit een verbeteringsslag krijgt. Het totale plan heeft ongeveer zo’n tweeduizend arbeidsjaren werk opgeleverd in een moeilijke economische tijd.

Ruggengraat van het plan is een gestapelde tunnelbuis (2 x 2 buizen boven elkaar) waardoor 80% van het huidige verkeer ondergronds gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat. Ook is er het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van Buitengoed Geul en Maas tot knooppunt Europaplein slingert. Bij de uitgangen van de 2,3 kilometer lange tunnel zijn 2 markante en herkenbare stadsentrees.

Bovenop de tunnel ligt nu een bouwterrein en de tijdelijke autoweg tussen Geusselt en het Europaplein. Streven is dat hier in 2017 en 2018 een 2,5 kilometer lange bomenlaan (de Parklaan) wordt aangelegd. Tegen die tijd start ook de ontwikkeling van woningen en commercieel vastgoed. Deze vastgoedopgave zal de periode van 2016-2026 bestrijken.

Langs de totale Groene Loper is ruimte voor circa elfhonderd nieuwe woningen en maximaal 30.000 m2 commercieel vastgoed (waarvan maximaal 6.000 m2 detailhandel en horeca). Verder is het streven zoveel mogelijk unieke functies voor de stad aan te trekken. De vastgoedontwikkeling is vooral gepland bij Europaplein, de Geusselt en op bedrijventerrein Beatrixhaven bij het P+R-terrein Maastricht Noord.

Maastricht is gedurende de werkzaamheden bereikbaar gebleven. Menigeen heeft iets langer moeten wachten bij de stoplichten, maar daar krijgen we veel voor terug. Veel burgers hebben tijdens het project creatief meegedacht om tot oplossingen te komen. Daarnaast is de communicatie met de stad en regio naar mijn mening optimaal geweest en verdienen alle medewerkers aan onze tunnel een groot compliment.

Er moet nog hard worden gewerkt om tot stapsgewijze openstelling over te kunnen gaan. Maar we mogen trots zijn op de Koning Willem Alexandertunnel en kijken uit naar de opening. Het CDA Maastricht heeft vanaf het begin achter dit uitstekend A2 plan gestaan. Een verrijking voor de stad!

 

Peter Geelen, Raadslid CDA Maastricht

 

Voor meer info: http://www.a2maastricht.nl/

Leave a comment