Skip links

forse huurverhoging voor Boksvereniging SCM

Hedenochtend 12 december vernam het CDA in dagblad De Limburger dat de boksclub SCM Mariadorp meer huur moet gaan betalen, dit roept de nodige vragen op bij het CDA.

 

  1. Hoe is het mogelijk dat gaande weg het verkoop traject pas wordt opgemerkt dat de verkoopsom veel te laag is ingezet en potentiële kopers hiermee worden geconfronteerd?
  2. De gemeente vervangt de gebruikersovereenkomst door een huurovereenkomst, zijn de gebruikers door de gemeente op de hoogte gebracht over de rechten en plichten die hiermee veranderen?
  3. Bent u het met het CDA eens dat een huurverhoging van het zelfde object van meer dan 30% ongebruikelijk is, door de vereniging onmogelijk te verwachten viel en niet uit te leggen is aan de gebruikers, laat staan financieel op te brengen?
  4. Klopt het dat er door de vastgoedmanager is aangegeven dat er geen verhoging van de huursom zou komen, zijn er gespreksnotulen die dit kunnen bekrachtigen en kunt u deze aan de raad doen toekomen?
  5. De boksvereniging geeft aan dat de vastgoedmanager niet in de gelegenheid is om in goed overleg te treden over mogelijke gevolgen, waarom wordt er niet op voorhand een gesprek gevoerd voor eer er een formele verhoging plaatsvindt en waarom staat de manager deze vereniging met zijn gevoeligheid niet te woord nadat hij dit besluit heeft genomen?
  6. Waarom vindt deze tariefsverhoging plaats terwijl de raad dit onderwerp op korte termijn op de agenda heeft staan en er dus geen besluit is over het al dan niet verhogen van tarieven?
  7. Bent u het met het CDA eens dat de tarieven eerst integraal behandeld dienen te worden in de tarievennota sportaccommodaties en tussentijds geen verhogingen dienen te worden doorgevoerd?

 

 

 

 

Namens CDA Maastricht

Rob Frambach

Mat Brüll

Jos Gorren

Leave a comment