Skip links

Florence Van der Heijden-Schaaf geeft stokje door en stopt als raadslid

Raadslid Florence Van der Heijden-Schaaf heeft kenbaar gemaakt dat zij haar raadslidmaatschap per 22 juni aanstaande overdraagt aan Gabrielle Heine. Florence heeft zich als gemeenteraadslid de afgelopen drie jaar met veel energie ingezet voor onze stad en haar CDA. De periode daarvoor heeft zij als bestuurslid en burgerraadslid veel werk verzet voor de partij. Florence gaat niet over een nacht ijs, dat typeert haar. Haar besluit om het stokje over te dragen is dan ook goed overwogen. Wij danken Florence voor al haar inzet en kijken vol waardering terug op onze samenwerking.

Graag delen wij met u haar brief die aan de voorzitter van de gemeenteraad is verstuurd.

Geachte Burgemeester, beste Annemarie,

De afgelopen drie jaar ben ik met veel plezier raadslid geweest in Maastricht. Toch heb ik besloten mijn ontslag aan te bieden, met ingang van 22 juni aanstaande.

Vanaf 2013 ben ik naast mijn parttime baan met veel enthousiasme politiek actief geworden namens het CDA Maastricht. Dit eerst als bestuurslid, vervolgens als burgerlid in de fractie en vanaf juni 2018 als raadslid. In de tussentijd is er in mijn werkzame leven het een en ander veranderd. Medio 2020 ben ik fulltime aan de slag gegaan in een leidinggevende functie bij een gemeenschappelijke regeling. De afgelopen periode heb ik ervaren dat het combineren van een fulltime baan met het raadswerk voor mij lastig te combineren is. Enerzijds, of misschien wel merendeels, ligt dat aan de wijze waarop ik persoonlijk invulling wens te geven aan het raadslidmaatschap. Anderzijds constateer ik dat het raadslidmaatschap gewoonweg een behoorlijke tijdsinvestering van elk raadslid vraagt.

Dit afwegende en mede in aanloop naar de Gemeenteraadverkiezingen in 2022 heb ik besloten me niet opnieuw verkiesbaar te stellen en dus nu al plaats te maken voor een bevlogen opvolgster, ons talentvolle CDA-burgerraadslid Gabrielle Heine.

Ik ben er trots op om als raadslid ‘mijn steentje’ in de afgelopen jaren te hebben mogen bijdragen aan onze mooie stad. Ongetwijfeld zal ik het raadswerk, de collega-raadsleden, het college, ambtenaren en fractieleden gaan missen, maar weet ik ook dat elk besluit weer tot mooie nieuwe ervaringen kan leiden.

Ik dank u allemaal voor de fijne samenwerking en wens iedereen veel succes toe. Het was een eer om onze stad en haar inwoners te mogen dienen als volksvertegenwoordiger.

Tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Florence Van der Heijden-Schaaf

 

Leave a comment