Skip links

Voorstel voor muurschilderingen op elektriciteitshuisjes Frontenpark en Noorderbrug

Op de kop van de Boschstraat/Fransensingel in Maastricht staat een karakteristiek wit pand. De witte zijgevel van dit pand naast de nieuwe Muziekgieterij is in april 2020 voorzien van een ‘mural’ van kunstenaar Collin van der Sluijs. De muurschildering van Collin van der Sluijs markeert de overgang van het culturele Sphinxkwartier naar de natuur en historische vestingwerken in het Frontenpark.

In navolging van bovenstaande heeft het CDA Maastricht het voorstel om meer muurschilderingen toe te voegen aan het straatbeeld ter verfraaiing van het Frontenpark/ Noorderbruggebied. Naast de verfraaiing van de openbare ruimte werken muurschilderingen graffiti werend. 

[Tekst gaat verder onder de foto]

Aan de Cabergerweg en bij de Noorderbrug (ter hoogte van de brandweerkazerne) staan elektriciteitshuisjes van Enexis. Twee in het oog springende locaties echter van uitnodigende objecten is geen sprake. Hoe mooi zou het zijn als een muurschildering op het elektriciteitshuisje aan de Cabergerweg voorbijgangers attent maakt op de aanwezigheid van de muurhagedis en hazelworm. En wat voor een verfraaiing zou het zijn als het elektriciteitshuisje bij de op- en afrit van de Noorderbrug in Limmel wordt verfraaid met pakkende beeltenissen van de wijk Limmel en het verleden van het Tregaterrein. 

Wellicht zijn er nog meer locaties aan te wijzen die geschikt zijn voor een muurschildering. Mocht dat het geval zijn dan is het creëren van een heuse ‘muralroute’ een mooie aanvulling op de recreatiemogelijkheden in dit deel van de stad. 

Leave a comment