Skip links

Europa stemde voor Europa. Wat hebben we daar in Maastricht aan?

Door Willem Wolters

De verkiezingscampagnes voor het Europese Parlement worden door nationale partijen gevoerd. Geen wonder dat nationale kwesties en politici grote invloed hebben. Jammer, want de nationale belangen worden al door de regeringsleiders van de lidstaten behartigd. Wie let op de afhandeling van zaken die een Europese aanpak nodig hebben? Waarom zou je Europees stemmen als nationale regeringsleiders de dienst uitmaken?

De opkomst bij deze Europese verkiezingen was een stuk hoger dan bij de vorige keer in 2014. Kiezers in heel Europa stemden voor Europese samenwerking. Ook in Nederland en in Maastricht. Waarom gingen meer kiezers stemmen en waarom stemden zij voor Europa? Het antwoord is dat er ditmaal echt wat te kiezen viel. Het ging over voor of tegen Europese samenwerking in een Europese Unie zijn.

Onderzoek laat zien dat Nederland pro-Europa stemde. Een Nexit is niet meer aan de orde. Hierbij moet een kanttekening gemaakt worden: onder de vele niet-stemmers is nog steeds veel scepsis over de Europese Unie.  Jongeren blijken pro-Europeser dan ouderen te zijn, dat geldt ook voor jonge niet-stemmers.

Welke drie belangrijke lessen kunnen we uit deze Europese verkiezingen trekken? Allereerst, spreek duidelijke taal. En als er geen simpele oplossingen zijn, zeg dat. Je kunt voor de Europese Unie zijn zonder alle voorstellen voor verdergaande Europese samenwerking te steunen. Laat zien hoe de  burger in Nederland en in Maastricht van de Europese Unie kan profiteren en waarom. Blijf aandacht voor Europa vragen, want veel mensen zijn niet gaan stemmen.

Ook in Maastricht zijn er lokale zaken zonder snelle en simpele oplossingen. Zeg dat, en luister naar de mening van anderen. Luister ook naar mensen die nog geen mening hebben. Ga in overleg met politici en burgers.

Het CDA-Maastricht doet dat, met politici in de coalitie en de oppositie. Bovendien zoekt het CDA-Maastricht de burgers op in inspraakforums, verenigingen en wijken.

Contact zoeken vraagt veel tijd en energie. Daardoor lijkt het vinden van oplossingen langer te duren. Voor het CDA-Maastricht is draagvlak onder de burgers belangrijk, omdat zonder de brede steun nieuw beleid niet werkt. 

Politiek draagvlak zoeken wordt er niet gemakkelijker op als meer en kleinere partijen meepraten. In de Nederlandse, provinciale en lokale politiek raakt het politieke landschap steeds meer versnipperd. Dat vraagt meer geduld en vernuft om oplossingen voor problemen en uitdagingen te vinden. Ook in het nieuwe Europese Parlement zal het moeilijker worden om ruime meerderheden voor beleid te creëren. Gelukkig hebben de CDA-vertegenwoordigers in het Europese Parlement de ervaring en het talent om breed draagvlak te zoeken.

Hoe kunnen meer burgers in Maastricht overtuigd worden dat Europa ook voor deze stad veel kan betekenen?

Maastricht dankt veel naamsbekendheid aan Europa. Op de lange termijn zelfs meer dan een eenmalig Europees songfestival kan bieden.

Provincie, stad en universiteit hebben de handen ineengeslagen om ‘Working on Europe’ beter te begrijpen hoe Europa meer voor de burger kan doen. Europees beleid heeft invloed op nationaal, provinciaal en lokaal bestuur. Alle reden voor Maastricht om goed op te letten hoe Europa kan helpen bij het oplossen van lokale problemen en uitdagingen. Gelukkig heeft het CDA-Maastricht een wethouder en een fractie die weten hoe de hazen in Brussel lopen. En als ze twijfelen kunnen ze Jeroen Lenaers bellen. Dan ligt Brussel in taal en kilometers dichterbij dan Den Haag.  

Leave a comment