Skip links

Ga donderdag stemmen!

Over het Europese Parlement (EP) lees en hoor je vaker slechte dan goede berichten. Waarom zou je dan aan de Europese verkiezingen meedoen en op donderdag 23 mei a.s. gaan stemmen?

De twee belangrijkste redenen om toch te gaan stemmen zijn: het EP heeft meer invloed op ons leven dan we denken en het gaat dit keer over voor of tegen het bestaan van de Europese Unie zijn.

Heel veel wetgeving en regelgeving in Den Haag zijn de uitwerking van Europese besluitvorming. Het EP heeft veel invloed op uiteenlopende Europese beleidsgebieden zoals handel, immigratie, energie, economie, onderzoek en onderwijs, transport, landbouw, milieu, veiligheid en consumentenbescherming. Veel van deze onderwerpen hebben direct of via Den Haag invloed op ons wonen, werken en leven. Ook in Maastricht.

Op deze thema’s kan het EP de beleidsvoorstellen van de Europese Commissie wegstemmen of amenderen. Het EP kan zelfs de Europese Commissie, een soort regering van de Europese Unie, naar huis sturen. Formeel is het EP gelijkwaardig aan de Europese Raad van de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie. In de praktijk zijn de regeringsleiders soms sterker, zoals in veel landen.

Kiezers gebruiken Europese verkiezingen vaak om hun ongenoegen over de zittende nationale regeringen te uiten. Dat is heel duidelijk In bijv. het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, Sommige regeringsleiders gebruiken de Europese Unie als zwart schaap voor binnenlandse problemen. Denk aan Italië of Hongarije. Veel politieke partijen willen dat hun landen uit de Europese Unie stappen. Brexit laat zien wat de gevolgen in het dagelijkse leven van de Britten zijn. Eigenlijk gaan deze verkiezingen over voor of tegen een Europese Unie zijn.

Deze verkiezingen voor het Europese Parlement gaan wel degelijk ergens over. Maar telt onze stem mee? Het aantal zetels van het EP is 751 en wordt verlaagd naar 705 als de Britten de Europese Unie verlaten. Nederland heeft nu 26 zetels en dat kunnen er 29 na de Brexit worden. Toch telt Nederland mee. De meeste Nederlandse politieke partijen zijn actief en slim lid van een van de grote fracties binnen het EP. Daardoor hebben de 26 Nederlandse parlementariërs relatief veel macht voor een klein land. Het CDA is zelfs lid van het grootste en invloedrijkste blok in het EP, de Europese Volkspartij (EVP).

De meeste Nederlandse kandidaten voor het EP zijn onbekend. Dat geldt niet voor Jeroen Lenaers in Limburg. De nummer twee op de CDA-lijst is vaak in Limburgse steden en dorpen aanwezig. In Brussel wordt hij invloedrijk genoemd. De lijsttrekker van de PvdA, Frans Timmermans, is bekend in de rest van Europa.

Deze Europese verkiezingen gaan ergens over en minstens twee Limburgse kandidaten weten hoe de hazen in Brussel lopen. Alle reden dus voor de mensen in Maastricht om op donderdag a.s. te gaan stemmen.

Willem Wolters

Leave a comment