Skip links

Een overheid dient kwetsbaren te beschermen en niet door te verwijzen naar huisjesmelkers

De CDA-fractie heeft recent kennisgenomen van een schrijnende woonsituatie. Het gaat om een huurder die een kamer huurt in een woonhuis waar de verhuurder zelf ook woonachtig is. De verhuurder verhuurt naast deze kamer nog zes kamers. De kamer van de huurder in kwestie verkeert in zeer slechte staat. Met name vanwege de hardnekkige schimmel en de slechte luchttoevoer maken wij ons zorgen om de gezondheid en veiligheid van de huurder. De huurder is 4 jaren geleden naar Nederland gevlucht en is vanuit het COA via Xonar naar deze verhuurder doorverwezen. Aangezien de huurder jong is en nog niet zo lang woonachtig in Nederland is, weet zij niet welke wegen er te bewandelen zijn om dit soort huisjesmelkers aan te pakken. Angst speelt daarbij ook een grote rol. Voor een huisjesmelker is deze huurder een ‘ideale klant’.

<tekst gaat verder onder de foto>

Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Hoe gaan doorverwijzingen vanuit het COA doorgaans in z’n werking?
2. Is er bij de gemeente Maastricht bekend hoeveel mensen vanuit het COA geplaatst zijn in particuliere kamers in Maastricht?
3. Welke rol heeft de gemeente Maastricht hierin?
a. Vindt er hierover overleg plaats tussen het COA en de gemeente Maastricht?
4. Vindt na een doorverwijzing nog controle/ begeleiding plaats vanuit het COA, desbetreffende bemiddelaar of de gemeente?
5. Worden ook andere kwetsbare (zorg)groepen doorverwezen naar particuliere verhuurders?
a. Welke rol speelt de gemeente bij andere kwetsbare groepen? En hoe is de controle/ begeleiding voor deze groepen geregeld?
6. Is het college het met ons eens dat kwetsbare groepen onze bescherming verdienen tegen dit soort huisjesmelkers?
Wij hebben inmiddels een melding gemaakt bij het bouw- en woningtoezicht.
Omtrent de controle op kamerverhuur hebben wij nog een
drietal vragen.
7. Hoeveel vergelijkbare meldingen zijn er afgelopen jaar binnen gekomen bij het bouw- en woningtoezicht?
8. Welke procedure wordt er in de klachtenafhandeling gehanteerd?
9. Welke oplossing ziet u om deze verhuur te voorkomen?

Mat Brüll, raadslid

Gabrielle Heine, burgerraadslid

Leave a comment