Skip links

Coalitiepartijen: aftreden wethouder en terugtreden gemeentesecretaris vergroten de zorgen.

De coalitiepartijen (CDA, SPM, GroenLinks, D66 en VVD) hebben met grote zorg kennisgenomen van het aftreden van wethouder Jim Janssen en het vertrek van de gemeentesecretaris Ruud Kleijnen. Juist de combinatie van beide berichten maakt duidelijk dat achter de schermen onder grote druk is gewerkt. Wethouder Jim Janssen heeft politieke verantwoordelijkheid genomen en de coalitiepartijen hebben daar respect voor. Wij willen Jim danken voor zijn inzet voor het bestuur van onze stad en wensen hem alle goeds.

De stad moet vooruit en daarom hebben we grote waardering voor de Seniorenpartij Maastricht die ondanks dit voor hen verdrietige bericht, bereid zijn binnen de coalitie hun rol te blijven vervullen. (Wij verwijzen voor meer informatie naar de brief van SPM van 22 maart).

De vijf coalitiepartijen realiseren zich dat de zorgen over de inrichting van het Sociaal Domein, de financiële situatie van de stad en de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie door deze gang van zaken zijn gegroeid. Wij vragen het College snel en doortastend een route naar herstel te schetsen. Het aantrekken van Wil Rutten als tijdelijke gemeentesecretaris is een goede eerste stap. We zullen de route naar herstel kritisch volgen en ondersteunen waar we kunnen. We hopen daarbij op ieders hulp en steun te mogen rekenen. De schouders eronder voor de inwoners van Maastricht.

Niels Peeters, Fractievoorzitter CDA
John Steijns, Fractievoorzitter Seniorenpartij Maastricht Marlise Korsten, Fractievoorzitter GroenLinks
Johan Pas, Fractievoorzitter D66
Michel Severijns, Fractievoorzitter VVD

Leave a comment