Skip links

CDA tegen massaal verwijderen van openbare speel- en sportvoorzieningen

De laatste tijd is terecht veel commotie in de stad ontstaan over het collegevoorstel om 125 van de 200 openbare speel- en sportplekken te verwijderen. Door buurten, kinderen, (groot)ouders, scholen werden brieven geschreven, tekeningen gemaakt, speeltuintjes versierd om een duidelijk signaal af te geven. Vele politieke partijen in de raad waren ook negatief verrast over de grote consequenties die deze bezuinigingsmaatregel met zich meebracht.

Laten wij helder zijn het collegevoorstel kent geen instemming van de CDA-fractie. Speel- en sportplekken zijn ‘basisvoorzieningen’ die bijdrage aan een prettig woon en leefklimaat. Sociale contacten, bewegen in de buitenlucht en kindvriendelijke openbare ruimte zijn voor ons belangrijk en daar past dit voorstel volgens ons niet bij.

Wij zijn dan ook verheugd over het feit dat de Maastrichtse gemeenteraad, op initiatief van de Liberale Partij Maastricht en met medewerking van wethouder Jongen, de handen in elkaar slaat. Gezamenlijk zullen wij een signaal afgeven tegen het voorstel om openbare speel- en sportvoorzieningen massaal te verwijderen. Een amendement waarin de kaalslag een halt toegeroepen wordt zal worden ingediend bij de eerstvolgende raadsronde.

Leave a comment