Skip links

Verheugd met huurkorting voor huurders/pachters van gemeentelijk commercieel vastgoed.

In januari van dit jaar heeft de CDA-fractie vragen gesteld over coronahulp in de vorm van halvering huur van gemeentelijk commercieel vastgoed. Dit naar aanleiding van juridische uitspraken over halvering van commerciële huren in de gemeente Den Haag.

Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente Maastricht nu ook huurkorting verstrekt aan huurders/pachters van gemeentelijk commercieel vastgoed. In totaal betreft het 178 ondernemers die in aanmerking kunnen komen voor deze vorm van lokale coronahulp.

<tekst gaat verder onder de afbeelding>

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn allereerst dat gehuurd of gepacht wordt van de gemeente Maastricht en het commerciël vastgoed betreft. Daarnaast dient van het gehuurde niet of slechts beperkt te zijn gebruik als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen. Verder zal sprake moeten zijn van meer dan 30% omzetverlies ten opzichte van 2019.

In deze gevallen kan, met terugwerkende kracht, een huurkorting aangevraagd worden van maximaal 50% voor de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 maart 2021. Voor de huurders/pachters die tevens aanspraak kunnen maken op de Rijkssteunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna TVL) wordt de maximale 50%-huurkorting berekend over dat gedeelte van de huurprijs dat niet gedekt wordt door de TVL.

Vanaf 12 april komt meer informatie online op de website van de gemeente Maastricht.

Daarnaast heeft het college van B&W besloten om de mogelijkheid van huuruitstel voor alle huurders van gemeentelijk vastgoed met 3 maanden te verlengen tot 1 juli 2021.

Kortom weer belangrijke stappen, op lokaal niveau, om samen zo goed als mogelijk door deze crisis te komen.

Leave a comment