Skip links

De stem van de vrijwilliger

mat_brullMaastricht is een bruisende stad waar vele mensen zich als vrijwilliger inzetten. Of het nu is voor hun sportclub, muziekvereniging, met carnaval, het verzorgings- of buurthuis, het is geweldig te zien hoe iedereen bijdraagt aan de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving.
Als mensen zich zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen in hun wijk, kunnen ze aankloppen bij de gemeente.
Vaak doen mensen dit namens hun wijk, vereniging of organisatie. Maar vervolgens krijgen zij de vraag gesteld of hun mening wel representatief is voor de hele buurt. Natuurlijk kunnen er in een buurt altijd tegenstrijdige belangen spelen tussen de verschillende bewoners. We zien in het algemeen een trend waarin we meer opkomen voor het individuele belang en minder voor het algemene belang. Dit zie je ook terugkomen in de nieuwe beleidsvormen die door de gemeente wordt opgesteld. Niet meer één buurtkader dat opkomt voor een omgeving/ buurt, maar een buurtnetwerk schijnt het nieuwe toverwoord te zijn! Het voordeel is dat steeds meer mensen met allerlei visies inspraak krijgen in de ontwikkelingen in hun buurt. In eerste instantie zou je zeggen, dat is een goede zaak. Zeker omdat dan ook meer mensen hun mening kenbaar kunnen maken. Waar we wel op moeten letten, is dat de gemeente objectief blijft, ook al hebben zij een andere mening dan een meerderheid van de burgers. En bewoners zullen ervoor moeten zorgen dat ze draagvlak vinden voor hun standpunten.
Laten we inzoomen op het woningsplitsingsbeleid in Maastricht. Goed werkende regelingen voor buurten waar de problemen het grootst waren, zijn teniet gedaan omwille van een nieuw stadsbreed beleid. Dit nieuwe beleid is voor een aantal buurten negatief uitgevallen. De balans in deze buurten is totaal omver gehaald door de grote éénzijdige bewoning.
Pas nadat een aantal buurten hun krachten hebben gebundeld, lijkt er een luisterend oor te zijn gekomen vanuit de gemeente met deels een tegemoetkoming in het beleid. Dit is dan ook de verdienste aan de gebundelde saamhorigheid van een aantal buurten, afzonderlijk zouden de buurten dat niet bereikt hebben.
De nieuwe aanpak in de stad vraagt dus ook een andere aanpak van de burger en ambtenaren. Zorg voor draagvlak in de buurt, werk met andere groepen samen en de gemeente zal dan ook beter naar de burgers moeten luisteren. Vanuit de gemeente zal dan ook meer vraaggericht gewerkt moeten worden ipv aanbodgericht.
Het CDA houdt de vinger aan de pols. Mocht u willen dat wij met u meedenken hoe u dit het beste aan kunt pakken, laat het ons dan weten.
Elke donderdagavond maken wij tijdens de fractievergadering tijd voor  insprekers, u bent van harte welkom!

Mat Brüll
(burger) Raadslid CDA Maastricht

Leave a comment