Skip links

De nieuwe Woningwet en haar grote invloed op het verhuren van passende woningen

De Tweede Kamer heeft een nieuwe Woningwet aangenomen. Dit heeft grote invloed op het verhuren van passende woningen door corporaties in de buurten van Maastricht. Het toepassen van het begrip passende woning leidt er toe dat buurtbewoners vanwege een te laag inkomen niet in hun eigen buurt in aanmerking komen voor een woning. Bij een inkomen €30.000 kan een huurder geen woning huren met een huurbedrag hoger dan € 586. Passend toewijzen is op zich reëel maar veel woningen in veel buurten van Maastricht hebben hogere huurprijzen dan deze grenswaarde. En daar liggen nu de problemen.

Ter illustratie leg ik u een actueel voorbeeld uit Heer aan U voor.

Een senioren echtpaar staat al jaren op de wachtlijst voor een aanleunwoning bij het seniorencomplex de Croonenhof in Heer. Het echtpaar voldeed tot 01 januari aan alle voorwaarden. Echter bij nadere gegevenstoetsing blijkt nu dat het echtpaar geen aanleunwoning in Heer kan huren omdat zij niet aan de €30.000 jaarinkomen voldeden en alle woningen van het Croonenhof complex een hogere huur vragen dan de €586. Hierdoor kunnen deze mensen, met een steeds zwakker wordende vrouw dus niet verhuizen en worden gedwongen te blijven zitten op de flat in de Einsteinstraat. Het CDA maakt zich hierover grote zorgen, in de eerste plaats over de groep mensen die noodgedwongen blijven zitten in hun oude woningen ondanks dat zij eigenlijk naar een passende woning in hun buurt willen en in de tweede plaats over het feit dat door deze regelgeving de doorstroming van woning voor jongen mensen/ gezinnen in de buurten wordt gestagneerd.

 

  1. Bent u het met het CDA Maastricht eens dat senioren in hun eigen buurt moeten kunnen blijven wonen?
  2. Bent u het met CDA Maastricht eens dat het passend wonen voor de doelgroep senioren in gevaar komt?
  3. Bent u het met CDA Maastricht eens dat door deze regelgeving de doorstromingen in bepaalde buurten stagneert?
  4. Bent U bereid om samen met de corporaties naar deze situatie te kijken en naar oplossingen te zoeken?
    1. Zo ja, aan welke oplossingen denkt u dan?
    2. Zo nee, hoe denkt u dan de doorstromingen van jonge mensen/ gezinnen te garanderen in bepaalde buurten?

 

 

 

Namens CDA Maastricht

 

Jan Janssen

Mat Brüll

Nol Beckers

Leave a comment