Skip links

De Maastrichtse Vrijwilligersprijs

28 jaar geleden besloot uw college op initiatief van oud burgemeester mr. Ph. Houben, jaarlijks de vrijwilliger van de stad Maastricht in de schijnwerper te zetten door het uitreiken van de Vrijwilligersprijs. Hiervoor werd een externe jury benoemd. De reden was en is dat Maastricht meer dan 20.000 vrijwilligers heeft die zo’n € 40.000.000 overheidsuitgaven besparen. Het is daarom dat uw college en de gehele gemeenteraad dus alle politieke partijen, jaarlijks de loftrompet laten schallen voor deze vrijwilligers.

Aangezien wij vernomen hebben van de jury dat door besluiten van uw college de portefeuillehouder en niet de burgemeester de prijs uitreikt.

Aangezien wij vernomen hebben dat na de restauratie van het stadhuis de prijs niet meer aldaar uitgereikt zal worden.

Aangezien de uitnodigingen nu verstuurd worden door, Maastricht doet!, en niet meer op briefpapier van de stad Maastricht, concluderen de Maastrichtse Volkspartij en het CDA dat u hierdoor een devaluatie van deze prijs in gang heeft gezet.

Het is daarom dat beide fracties deze vragen aan u voorleggen.
1. Waarom heeft uw college het besluit genomen om deze prestigieuze prijs niet meer door de burgemeester te laten uitreiken?
2. Bent u met ons van mening dat de meer dan 20.000 vrijwilligers de hoogste gezagsdrager verdienen?
3. Waarom wordt deze prijs in de toekomst niet meer in de hal van het stadhuis uitgereikt?
4. Kunt u zich voorstellen dat de 20.000 vrijwilligers uw besluit voelen als een afname van uw belangstelling voor het vrijwilligerswerk en dat dit in tegenstelling staat tot hetgeen u en de gehele politiek van Maastricht publiekelijk belijden?
5. Bent u bereid op korte termijn uw besluiten te herzien en in overleg te treden met de jury?
De Maastrichtse Volkspartij en het CDA rekenen op uw positief antwoord.

Met alle hoogachting,
Jan Hoen fractievoorzitter MV                        Vivianne Heijnen fractievoorzitter CDA

Leave a comment