Skip links

CDA’ers in Tweede Kamer, Provincie en gemeenteraden knokken voor banen jongeren

bastingsKnops: “Jeugdwerkloosheid zo goed mogelijk oplossen – zo dicht mogelijk bij de mensen!”

De jongeren van het CDA in Limburg maken zich zorgen over de jeugdwerkloosheid in de provincie Limburg, die hand over hand toeneemt. Op dit moment komen er meer dan 100 werkloze jongeren in Limburg per maand erbij, in Noord-Limburg steeg de jeugdwerkloosheid in 2013 zelfs met meer dan 50%[1]. Volgens de jonge christendemocraten is dit een onhoudbare situatie.

Gelukkig heeft een meerderheid in Provinciale Staten, onder aanvoering van CDA-politicus Pieter Janssen, het goede voorbeeld gegeven. De Provincie wil graag werk maken van onder andere meer jongerenbanen en het onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt[2].

Samen met de Tweede Kamerfractie willen jonge CDA’ers Phil van Oers en Jimmy Bastings, actief in Valkenburg aan de Geul en Maastricht, dan ook snel aan de slag om deze plannen uit te voeren. “Er liggen enorm grote kansen, als we die als lokale overheid durven op te pakken,” stelt Bastings. “Er ontstaan grote tekorten aan goed technisch geschoold personeel en voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel, hier kan de gemeente echt haar meerwaarde laten zien.” Van Oers, commissielid in de gemeente Valkenburg aan de Geul, is het hiermee eens: “Veel jongeren blijven nu nog onnodig aan de kant staan. Door bijvoorbeeld meer werkervaring te geven vóór het einde van een opleiding, via een stage of een leercontract, is de kans op een baan aanzienlijk groter.”

Tweede Kamerlid Raymond Knops, die het kabinet al enige tijd aanspoort actie te ondernemen om banen te redden in onder andere de bouw[3], valt hen bij: “Landelijk worden er wel stappen gezet, maar gaat de aanpak van jeugdwerkloosheid nog erg langzaam. Ik ben er dan ook trots op dat juist politici uit Limburg nu het voortouw nemen hierin!” Samen willen het Kamerlid uit Hegelsom en de twee CDA-kandidaten uit Zuid-Limburg een vinger aan de pols houden. “Na 19 maart kunnen we de jeugdwerkloosheid zo goed mogelijk oplossen – zo dicht mogelijk bij de mensen!”


[1] Bron: Basiscijfers Jeugd 2013 Noord-Limburg/Midden-Limburg/Zuid-Limburg, UWV: http://kansopwerk.nl/basiscijfers-jeugd-2013.html

[2] Bron: Motie inzake Jeugdwerkloosheid, november 2013: https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=16824

[3] Bron: Mondelinge vragen Raymond Knops: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2012Z20383&did=2012D44237

Leave a comment