Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Provincie Limburg neemt plan CDA Maastricht voor digitaal (Eu)regionaal reizigerspanel over

Provincie gaat tips, ideeën, wensen en opmerkingen vanuit de diverse nationale en internationale reizigerspanels op haar website delen

Tijdens de bereikbaarheidsbijeenkomst, ‘Nu & in de toekomst’ van het CDA Maastricht op 29 oktober 2013, kwam er vanuit de zaal een vraag van een aantal internationale studenten en forensen of het CDA er bij de provincie Limburg op wil aandringen om een reizigerspanel in te richten. De internationale verbindingen zijn voor Maastricht en de Euregio een belangrijk thema. “Al meerdere malen vroeg ik namens het CDA Maastricht aandacht voor de slechte treinverbindingen met Luik, Brussel en Aken. Wij zijn verheugd dat de Provincie Limburg aandacht besteedt aan de behoefte van de reiziger”, aldus Peter Geelen, gemeenteraadslid van het CDA Maastricht.

De Provincie Limburg zal haar bestaande website met de volgende link: www.limburg.nl/ov2016, zo spoedig mogelijk aan de nieuwe uitgangspunten aanpassen.

een honderdtal geïnteresseerden namen deel aan de bereikbaarheidsbijeenkomst van het CDA Maastricht
een honderdtal geïnteresseerden namen deel aan de bereikbaarheidsbijeenkomst van het CDA Maastricht

 

Aandacht voor internationale reizigers op www.limburg.nl/ov2016

Uit navraag bij de verschillende vervoerders op de grensoverschrijdende verbindingen, bleek dat alle vervoerders zelf reizigerspanels hebben. Die bestaande reizigerspanels besteden eveneens aandacht aan het grensoverschrijdende vervoer. Zodra het onderwerp aan de orde komt in het panel is er tevens contact tussen de verschillende vervoerders. Tips, ideeën en wensen worden derhalve tussen de vervoerders uitgewisseld.

 

Wat er in reizigerspanel aan de orde komt gaat over het algemeen over zaken waar de vervoerder aan zet is en niet de overheid, omdat de overheid kader stellend optreedt. Het is wel zo dat de punten die in reizigerspanels aan de orde komen meegewogen worden in de opstelling van beleid.

 

De Provincie Limburg stelt www.limburg.nl/ov2016 beschikbaar

Om dat laatste proces beter en transparant te laten verlopen, doet de Provincie Limburg op haar eigen website het volgende:

  • Regelmatige publicatie van tips, ideeën en wensen uit de verschillende reizigerspanels over het grensoverschrijdende vervoer.
  • Linken naar de verschillende reizigerspanels, zodat reizigers ook direct vanaf de provinciale website terecht kunnen bij de verschillende vervoerders.
  • Met enige regelmaat vindt (geanonimiseerde) publicatie plaats van de reacties die via de website binnenkomen op de plannen voor het openbaar vervoer in de toekomst. In die publicaties neemt de Provincie Limburg een apart hoofdstuk op over reacties naar aanleiding van grensoverschrijdend vervoer.

Wat is een Digitaal Reizigerspanel ‘Praat mee over het OV’

Een reizigerspanel is een instrument, waarmee op een eenvoudige, snelle en kosteneffectieve wijze in kaart kan worden gebracht wat reizigers beweegt. Op basis van de input uit een reizigerspanel kan de dienstverlening en dienstregeling (nog) beter worden afgestemd op de  -toekomstige- eisen en wensen van de klant. Hiermee wordt de reiziger meer centraal gesteld. In verband met een nieuwe concessie in Limburg, is het CDA Maastricht van mening dat het handig zou zijn als de Provincie Limburg de reiziger gaat helpen met het meer zichtbaar maken van de mogelijkheden. OV-Limburgnet kan dan maximaal benut en door reizigers gedragen worden.

 

Voor de reizigers biedt een panel de kans om een mening te geven en mee te denken over verbeteringen in het openbaar vervoer. Voor vervoerders, OV-autoriteiten, maar ook Reizigers­verenigingen/ -overleggen biedt een reizigerspanel een uitgelezen mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van beleving, ideeën en suggesties onder een brede reizigersgroep. Op dit moment maken veel nationale en internationale vervoerders gebruik van een reizigerspanel en is dit ook hun taak. In tegenstelling tot de Provincie die kaderstellend is.

Om het openbaar vervoer nationaal en internationaal per bus, trein, tram in Limburg optimaal af te stemmen op de wensen en eisen van de reizigers, is het belangrijk om goed te weten wat hen beweegt. Het CDA Maastricht wil graag de grenzen slechten die nu steeds zorgen voor onduidelijkheden en kostenverhogende maatregelen. Ook de gemeentelijke verplichting van doelgroepenvervoer kan hier aan meedoen. Voor de reizigers bieden de panels kansen om een mening te geven en mee te denken over verbeteringen in het openbaar vervoer.

 

Close