Skip links

CDA wil dat Maastricht voortouw neemt met promotie ‘zonnekaart’

De Provincie Limburg heeft het voortouw genomen met de stimulering van zonnepanelen in onze provincie. Met de duurzame ambities van Maastricht in ons achterhoofd, kan deze stad niet achterblijven. Het CDA wil daarom dat Maastricht op haar beurt het voortouw neemt met vertaling van de plannen van de provincie naar een actieplan in Maastricht met duidelijke communicatie naar de burgers toe op de eerste plaats.

Nederlands zonlicht is uitermate geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam omdat er geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. Zonlicht is bovendien onuitputtelijk en levert een aanzienlijke besparing op waar huishoudens langere periode van kunnen profiteren.

Nu zonnepanelen installeren betekent direct voordeel op onze jaarlijkse energierekening. De zonnekaart biedt deze mogelijkheid.

Voor nadere informatie klik hier of kijk ook eens op de dag van de duurzaamheid.

Uitleg Zonnekaart
De zonnekaart is een website die huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen of zonneboilers. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.
De zonnekaart biedt ook onze gemeente een krachtig hulpmiddel om het potentieel voor zonne-energie in kaart te brengen en tegelijkertijd de lokale opwekking te stimuleren. Voor huiseigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen bevat de website alle benodigde informatie en toegang tot eventuele lokale initiatieven, energieloketten of installateurs. Voor de gemeente vormt de zonnekaart waardevolle informatie over de mogelijke rol van zonne-energie binnen de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.

Naast de zonnekaart ontwikkelt het bedrijf MapGear vergelijkbare tools voor het in beeld brengen van de potentie voor windenergie en groene daken.

Deze open brief is een bijdrage van Peter Geelen. Meer over Peter Geelen.

Leave a comment