Skip links

CDA fractie stemt tegen Regenboog-zebrapad in Maastricht

Het CDA Maastricht is voor de emancipatie van homoseksuelen en andere groepen die gediscrimineerd worden. De partij vindt het goed om hier samen over na te denken en het onderwerp onder de aandacht van het publiek te blijven brengen. “Het CDA kiest daarbij bewust voor een inhoudelijke insteek”, aldus fractievoorzitter Vivianne Heijnen van de Christendemocraten.

De partij heeft om die reden tegen de motie van GroenLinks gestemd die pleit voor de komst van een Regenboogzebrapad in Maastricht. Die zou op ludieke wijze aandacht moeten vragen voor de emancipatie van homoseksuelen. Het CDA gelooft dat er andere efficiënte manieren zijn, die meer aansluiten op de verantwoordelijkheden van de raad, om deze aandacht te realiseren.

“Juist op basis van inhoud en argumenten kun je mensen zelf tot de conclusie laten komen dat willekeurig onderscheid maken tussen (groepen) mensen op basis van geslacht, opleidingsniveau, afkomst of seksuele voorkeur, niet thuis hoort in onze samenleving”, zegt Heijnen tot slot.

Leave a comment