Skip links

CDA Maastricht wil oplossing voor ruimteprobleem verenigingen Heugemerveld

Het CDA Maastricht is door de Buurtraad van Heugemerveld geïnformeerd over problemen die verenigingen ervaren bij het gebruik van de gezamenlijke ruimtes in Villa Aon d’n Diek. Woningcorporatie Servatius heeft aangegeven dat de in het pand gelegen ruimtes niet meer gebruikt mogen worden door mensen die niet in het seniorencomplex wonen.

Naast de Buurtraad, komen ook verschillende andere buurtactiviteiten en verenigingen in de problemen. Het gaat onder meer om de ouderenvereniging, de damessoos en de Zonnebloem.

Sommige verenigingen vallen in buiten de boot, omdat sommige van hun leden niet uit de wijk komen. Gebruik van het complex Raccordement is eveneens niet mogelijk. Ook daar geldt dat gezamenlijke ruimtes van Servatius niet gebruikt mogen worden door buitenstaanders. Aangezien niet alle leden van de verenigingen in het complex wonen, blijven er voor hen geen mogelijkheden over.

Het CDA Maastricht heeft begrip voor het besluit van Servatius. Toch vinden de Christendemocraten het zuur voor deze verenigingen. Met name omdat het gebruik van de gezamenlijke ruimtes geruime tijd gedoogd is door Servatius. Het CDA is van mening dat de leefbaarheid in Heugemerveld door deze beslissing acuut onder druk is komen te staan.

 

De wijk beschikt niet over een buurthuis, maar is afhankelijk van het multifunctionele gebouw La Bellettsa. Ook hier verloopt het gezamenlijke gebruik niet naar wens van de buurt. De Christendemocraten zijn bezorgd over deze ontwikkelingen en hebben daarom een aantal schriftelijke (artikel 39) vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. De vragen zijn gesteld door burger-niet-raadslid Mat Brüll van het CDA Maastricht:

 

1.Bent u op de hoogte van het voornemen van wooncorporatie Servatius om geen buurtbewoners meer toe te laten in de gezamenlijke ruimtes in Villa Aon d’n Diek?

2.Bent u op er van de hoogte dat met name seniorenverenigingen door deze maatregel hard worden getroffen?

3.Deelt u de mening van het CDA, dat activiteiten voor senioren in de wijk van groot belang zijn om vereenzaming te voorkomen en deze juist behouden moeten blijven voor de wijk?

4.Bent u bereid om op korte termijn met Servatius en de Buurtraad in gesprek te gaan over een oplossing voor het ruimteprobleem en eventuele alternatieven?

Leave a comment