Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA Maastricht roept college op om vuist te maken tegen bezuinigingen thuiszorg

josephine_dolsUit onderzoek dat Haags wethouder Karsten Klein (CDA) heeft laten uitvoeren door advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht Tom Barkhuysen is gebleken dat de forse bezuinigingen die ons vanuit het rijk zijn opgelegd wellicht onwettig zijn. Volgens Barkhuyzen staan deze bezuinigingen namelijk op gespannen voet met het recht op wonen, zoals dat is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ook botst dit beleid met het Europees Sociaal Handvest, dat ouderen het recht biedt op sociale bescherming. De CDA fractie heeft begrepen dat het niet ondenkbaar is dat Den Haag naar aanleiding van dit onderzoek uiteindelijk naar de rechter zal stappen om een en ander terug te laten draaien.

Volgend jaar al krijgen de gemeenten 89 miljoen euro minder voor thuiszorg. Met minder geld moeten ze dezelfde taken blijven uitvoeren. Volgens staatssecretaris Van Rijn kunnen de gemeenten met de inzet van familie en buren deze gaten vullen. Terwijl de burgers helemaal niet ingesteld zijn op zo’n grote en snelle bezuiniging en mantelzorgers nu al vaak enorm onder druk staan. De Maastrichtse CDA fractie maakt zich grote zorgen over de consequenties van deze bezuinigingen. Te meer daar kwetsbare Maastrichtenaren het door een stapeling van bezuinigingen toch al steeds moeilijker krijgen.

Tot nu toe lijkt het erop dat gemeenten in Nederland, Maastricht incluis, de ophanden zijnde bezuinigingen klakkeloos hebben geslikt. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als dit besluit terug gedraaid kan worden en de burgers gewoon weer de hulp kunnen krijgen die ze zo hard nodig hebben. De CDA fractie vindt dan ook dat de gemeente Maastricht elke mogelijkheid moet aangrijpen om deze bezuinigingen tegen te houden.

Artikel 39-vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht, gesteld bij monde van raadslid Josephine Dols-Knegtering van het CDA Maastricht:

1.       Is het college bekend met de resultaten van het onderzoek van Barkhuyzen?

2.       Heeft het college hierover al contact gehad met wethouder Klein uit Den Haag?

3.       Bent u van plan om de bevindingen van dit onderzoek over te nemen en juridische stappen te ondernemen?

4.       Bent u bereid om ook met andere gemeenten in gesprek te gaan om te kijken hoe er gezamenlijk actie ondernomen kan worden?

Close