Skip links

CDA Maastricht wil opheldering stand van zaken werknemers A2-tunnel

peter geelen vrijstaand2 kopieRaadslid Peter Geelen heeft namens de fractie van het CDA Maastricht een open brief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht. In de brief vraagt Geelen opheldering aan wethouder Nuss rondom de stand van zaken aangaande de buitenlandse werknemers van de A2-tunnel. De brief is verstuurd op maandag 30 december 2013. Meer over deze open brief leest u ook op Maastricht Dichtbij.

Open brief

Geachte wethouder Nuss,

Naar aanleiding van uw verklaring van 22 november jl. als voorzitter Stuurgroep A2 Maastricht, waar u aangeeft samen als opdrachtgever en opdrachtnemer de schouders onder de sterke aanbevelingen van de expertcommissie te zetten, stellen wij vast dat er onduidelijkheden hieromtrent zijn. Met het tempo waar e.e.a. verloopt, maken wij ons eveneens grote zorgen. Wij verzoeken u zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de voortgang van dit inmiddels moeilijk lopend proces.

U heeft de aanbevelingen en de oplossingen die werden aangedragen ter harte genomen, maar die zijn helaas nog niet ingewilligd. Wij begrijpen dat dit een ingewikkeld proces is, maar vragen u dit toch zo snel mogelijk op projectniveau op te lossen. De verdere verwerking van dit probleem en het debat hieromtrent, zal wat ons betreft aanvullend later op landelijk, Europees niveau en met sociale partners gevoerd moeten worden. De buitenlandse werknemers die het betreft, moeten zo snel mogelijk geholpen worden.
Wij zijn verheugd dat Avenue2 de adviezen van de expertcommissie honoreert en de gedane aanbevelingen ter harte nemen. Maar ook hier geldt dat wij hen verzoeken om tempo te maken, zodat wij het nieuwe jaar positief kunnen inluiden en weer samen aan het werk mogen gaan.

Het CDA Maastricht, wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de afspraken die er zijn gemaakt en dat er een einde komt aan de eventuele misstanden. Daarnaast vragen u ook om afstand te nemen van deze eventuele misstanden.

Wij hopen dat uw duidelijke reactie zorgt dat er geen juridisch conflict over aansprakelijkheid zal ontstaan tussen FNV Bouw en de gemeente Maastricht, Meerssen en Avenue2.

Voor het nieuwe jaar wensen wij iedereen die meewerkt aan ons mooie project veel wijsheid, kracht en samenwerking toe.

Leave a comment