Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA Maastricht ondertekent gezamenlijke verklaring fractievoorzitters

Hieronder kunt u de officiele verklaring vinden die de fractievoorzitters van de Gemeenteraad Maastricht hebben opgesteld, naar aanleiding van het gesprek met Burgemeester Hoes.

—-

Maastricht, 19 december 2014
Fractievoorzitters Gemeenteraad van Maastricht

VERKLARING

Op initiatief van de burgemeester heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters in de gemeenteraad en de burgemeester. Het was een open maar ook een zeer kritisch gesprek. Het onderwerp heeft zich toegespitst op de mate waarin de ontwikkelingen in de afgelopen weken schade hebben toegebracht aan het ambt van burgemeester en het gezag dat daarvoor nodig is. De fractievoorzitters betreuren deze ontstane schade.

De burgemeester heeft zijn spijt betuigd over zijn handelen in de afgelopen periode waardoor het aanzien van zijn ambt ter discussie is gesteld. In het bijzonder zijn activiteiten op een datingsite die ook in de komende tijd nog tot media aandacht kan leiden.

De fractievoorzitters geven de burgemeester de ruimte om de komende periode zijn ambt ten volle waar te maken, zoals het een burgemeester betaamt. Daarin staat het belang van de stad te allen tijde voorop.

CDA Vivianne Heijnen
PvdA: Frans Bastiaens
SPM: Ed Sabel
GL: Roosmarie Bal
D66: Bert Jongen

VVD: Michel Severijns
SBM: John Steijns
SP: Leny Eijssen

In aanvulling daarop wensen de volgende fracties van de Liberale Partij Maastricht, PVM en MV aan de gemeenschappelijke verklaring toe te voegen de volgende passage:

“Mochten er in de toekomst nog feiten naar boven komen die aantoonbare schade opleveren voor het ambt van de burgemeester, dan heeft dat consequenties”.

Liberale Partij Maastricht Kitty Nuyts
PVM Esmiralda Thieme
MV: Jan Hoen

Close