Skip links

CDA Maastricht wil fietsstallingen aanpassen aan grotere fietsen

peter_geelen“Er zal bij de herziening van het Fietsbeleid rekening gehouden moeten worden met de grotere afmetingen van de huidige fietsen.”  Het CDA constateert dat bij de evaluatie projecten Fietsplan Maastricht van december 2014, te weinig aandacht is geweest om dit probleem op te gaan lossen.

“De fietssector bloeit en is volop in ontwikkeling. Het beeld van de fiets verandert daarbij en er komen steeds meer fietsen met afwijkende maten in het straatbeeld. Zo zien we fietsen met een vaste grote boodschappentas voorop; permanente kinderzitjes; bakfietsen; speciale sturen … Maar ook fietsen die niet meer de normale afmetingen hebben, zoals e-bikes, tandems, ligfietsen, enz. … Daarom willen wij weten hoe het college daar in de toekomst mee zal omgaan in zijn fietsbeleid.”

Verder onderzoek naar de noodzaak tot aanpassing van de infrastructuur lijkt daarbij noodzakelijk. “In heel wat fietsstallingen, zowel overdekt als in de openbare ruimte is het immers bijzonder moeilijk om fietsen met uitzonderlijke afmetingen correct te plaatsen. Ik vraag mij af of de richtlijnen voor afmetingen nog wel van deze tijd zijn, die lijken niet geschikt voor buitenproportionele fietsen die nu in opmars zijn.

Nieuwe evoluties en ontwikkelingen moeten hierin tijdig worden meegenomen. Zo zullen bijvoorbeeld alle types fietsen met hun specifieke kenmerken en eigenschappen worden besproken.

Aangezien we het fietsgebruik willen stimuleren, moeten we een zo optimaal mogelijk klimaat scheppen voor de fietser. De fiets is een belangrijk onderdeel van het door het college opgestelde fietsbeleid. Ook voor fietsen met uitzonderlijke afmetingen.

De doelstelling van het college is het realiseren van een zodanige kwaliteit van voorzieningen dat iedere inwoner of bezoeker van de stad en regio op korte verplaatsingen (tot 7,5 km) het gebruik van de fiets overweegt.

 

Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven hoe zij omgaan met het aanpassen van de infrastructuur m.b.t. het inpassen van afwijkende fietsafmetingen?

 

  1. Graag willen wij een opsomming van de aanpassingen die u gaat doen om de afwijkende maten van fietsen te accommoderen en wanneer?

 

  1. Nu het aantal fietsbewegingen in onze stad groeiende zijn, verzoekt het CDA u om de inpandige fietsstallingen en bestaande fietsstallingen in de openbare ruimte uit te breiden m.n. al rekening houdend met de bovengemelde problematiek. Hoe en waar gaat u deze uitbreiden?

 

  1. In de raadsinformatiebrief van Student en Stad (12-11-2015) en het actieprogramma 2013-2014, geeft u aan dat u fietsoverlast vooral in de binnenstad op korte termijn wilt tegen gaan. Hoe gaat u dit nu structureel aanpakken?

 

  1. Tijdens het vragenrondje aan het college hebben wij aandacht gevraagd voor het aanpakken van de weesfietsen. Wij vroegen u om een terugkoppeling hoe u dit het afgelopen jaar hebt aangepakt, maar helaas hebben wij daar geen cijfers van gezien. Wanneer kunnen wij deze verwachten?

 

  1. U heeft aangegeven dat bij de bouw van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling aan het station, wel de maatvoering zal worden aangepast. Kunt u dit voorbeeld dienovereenkomstig aanpassen voor de overige inpandige alsook fietsenstallingen in de openbare ruimte?

 

Wij wachten vol vertrouwen op uw antwoord.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA fractie,

 

Peter Geelen, 0631920090

Leave a comment