Skip links

CDA Maastricht voor nauwe betrokkenheid buurten bij optimalisatie ontwerp Noorderbrug

De fractie van CDA Maastricht heeft alle beschikbare 52 inspraakreacties op het ontwerp van de Noorderbrug ingezien. De Christendemocraten concluderen daaruit dat er veel verbeteringen en fundamentele aanpassingen zijn aangebracht n.a.v. de gevolgde ‘tweede fase’ van de inspraakprocedure.

Toch benadrukt de partij in de persoon van raadslid Peter Geelen, dat het jammer is dat er volgens velen sprake is van verslechteringen voor Maastricht-West ten opzichte van het eerste plan. CDA Maastricht roept het college daarom op om in de vervolgfase de klankbordgroep en het bedrijvenplatform goed in stelling te brengen om mee te denken bij het samen opstellen van het programma van eisen.

Ook in dit dossier constateert de partij dat er verschil van mening is over hoe de gemeente met de ideeën en wensen van bewoners is omgesprongen. “Duidelijkheid verschaffen tijdens het proces aan eenieder strekt tot de aanbeveling”, aldus Geelen. Dat neemt niet weg dat niet iedereen tevreden kan worden gesteld en goed moet worden afgewogen wat wel en niet mogelijk is.

Raadslid Geelen heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2013 een aantal punten vastgesteld die in aanloop naar de vaststelling van het ontwerp van de Noorderbrug zijn opgevallen.

Zo is de fractie van CDA Maastricht blij dat het college de fietsersbond – weliswaar achteraf – volledig heeft meegenomen en stevige conflicterende aanpassingen heeft gedaan zodat de fietsveiligheid aanzienlijk is verbeterd.

• De Christendemocraten waarderen het voorts dat haar advies om een stevige website in te richten met alle relevante informatie wordt opgevolgd.

• Tevredenheid is er ook omdat het college zoveel mogelijk gebruik gaat maken van geluiddempend asfalt om het aantal decibels met 3 dB te verminderen t.o.v. traditioneel asfalt.

• De partij staat ook positief tegenover dat er gekeken zal worden naar de oplossingsrichtingen voor het drukke vrachtverkeer in deze kwetsbare omgeving.

• Ook de nieuwe groene long met het Frontenpark dat gaat ontstaan kan op tevredenheid rekenen.

• Jammer is het volgens CDA Maastricht dat het college oude verkeerscijfers van 2007 gebruikt en niet de mogelijkheid heeft gebruikt om eigentijdse cijfers met een 0-meting in te zetten.

• De partij betreurt ook dat er nog geen duidelijkheid te geven is over de rondweg in Smeermaas en

de relatie met Lanaken.

• De Christendemocraten zijn in dit dossier ook bezorgd over het BTW-compensatiefonds.

• Die bezorgdheid geldt er ook voor dat het transitverkeer haar gedrag niet zal aanpassen.

• Tenslotte is er vrees dat de toekomstige druk op de Fort Willemweg, Fagotstraat en Nobellaan tot grote verkeersproblemen gaat leiden en dat hierdoor ook de grenswaarden van de luchtkwaliteit zal worden overschreden.

 

Raadslid Peter Geelen van CDA Maastricht aan het college: “Wij hopen dat niet alleen de regionale bereikbaarheid van de stad wordt verbeterd en dat daardoor de leefbaarheid van de stad wordt vergroot, maar dat de buurten nog een eerlijke kans krijgen om verbeterslagen aan te brengen. Wij wensen onze ambtenaren veel wijsheid en succes met het vervolgtraject en het CDA gaat akkoord met dit raadsvoorstel.”

Leave a comment