Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CDA Maastricht: Stop discussie parkeertarieven (B-zones) en ringenstructuur

peter geelen vrijstaand2 kopieHet CDA Maastricht wil de discussie over parkeertarieven in de B-zones, digitaal parkeren en ringenstructuur van de agenda afhalen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat tijdens gesprekken met stakeholders is gebleken, dat bij het reguliere B.O.C. overleg de vertegenwoordigers van ondernemers, brancheverenigingen, in grote meerderheid hun zorgen hebben uitgesproken over voorliggend voorstel. Daarnaast was men volstrekt negatief en tegen elke vorm van verhoging van de parkeertarieven. Veel vragen zijn nog steeds onbeantwoord en voorstellen uit het veld werden terzijde gelegd.

Gezien bovenstaande en het feit dat de regio/bewoners/buurtkaders en andere actoren in het veld niet betrokken zijn bij deze ingrijpende parkeerveranderingen, zijn wij bang dat ons imago als stad behoorlijk onder druk komt te staan (kooptoestroom komt voor 75% uit de regio met een actieradius van 30/40 km).

Ook over  de economische situatie en de steeds meer voorkomende leegstand van winkelpanden, maken wij ons ernstige zorgen. Grote steden als Amsterdam en Den Haag verlagen inmiddels hun parkeertarieven en zakelijke belastingen voor ondernemers. Wellicht moet Maastricht hier in volgen.

Daarnaast speelt ook een rol dat de landelijke PvdA een wetswijziging gaat indienen om parkeren per minuut gerealiseerd te krijgen. Wij willen hier op wachten (motie van het CDA, PvdA, Gr.L is nog altijd van kracht, april 2007).

Wij vinden het voorstel van de VVD en Seniorenpartij om de ontwikkeling van een vernieuwd parkeerbeleid in relatie tot ook de ontwikkeling van de binnenstadsvisie  te behandelen terecht en sluiten ons hierbij gaarne aan.

De ringenstructuur kan een optie zijn, maar wij willen dit met alle betrokken partijen uitdiepen. Het CDA Maastricht vindt dat wij rekening moeten houden met de ondernemers, die op hun beurt rekening houden met wensen en verlangens van de consumenten. Laten wij de tijd nemen om tot een voldragen voorstel te komen en niet alles snel erdoor jassen.

Bij een gastvrije stad, hoort service, bereikbaarheid en betaalbaarheid als grootste factoren. Echter zorgvuldigheid is een must en zeker in deze tijd geboden om de kwaliteit en toekomst van onze stad te behouden.

Maastricht moet in haar volle breedte aantrekkelijk blijven.

Het CDA Maastricht wil een verzoek aan de commissieleden SMM  voorleggen om het agendapunt van 9 december over parkeertarieven, ringenstructuur en digitaal parkeren niet te bespreken. Wij hebben als CDA de motie van de coalitiepartijen op 22 januari 2013 niet ondertekend om dit binnen een jaar in te laten gaan en willen ons door niemand laten opjagen.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie,

Peter Geelen, gemeenteraadslid

Bekijk de achtergrond stukken

Close