Skip links

CDA Maastricht plaatst mobiel betalen parkeerkaartje opnieuw op de agenda

De fractie van CDA Maastricht heeft op 17 februari 2011* middels een aantal artikel 39-vragen bij het college van burgemeester en wethouders aangedrongen op de invoering van mobiel betalen voor een parkeerkaartje in Maastricht. Dat gaat snel, efficiënt en sluit handig aan op betalen voor wat je daadwerkelijk gebruikt, oftewel ‘just in time’, waar de Christendemocraten zich ook voor sterk maken. Deze principes kunnen volgens CDA Maastricht  meteen meegenomen worden in de discussie over de nieuwe parkeertarieven die aanstaande is.  De partij heeft daarom nogmaals een aantal artikel 39-vragen over dit onderwerp aan het college voorgelegd**.

Nog dit voorjaar (2013) zal namelijk op het gedifferentieerd ring parkeren worden teruggekomen, zoals afgesproken in de raadscommissie SMM (Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit). Bij gedifferentieerd ring parkeren wordt parkeren duurder naarmate men dichterbij het centrum van de stad parkeert en andersom. Maastricht wordt daartoe verdeeld in enkele ‘ringen’ om het centrum). CDA Maastricht benadrukt dat steden Sittard-Geleen, Venray en Kerkrade reeds gebruikmaken van de laatste mogelijkheden die worden geboden door Parkmobile en/of Parkline.

De voordelen voor burgers zijn legio:

Nooit meer ongemak met muntgeld of chipknip bij de parkeerautomaat;

Nooit meer een parkeerboete omdat de parkeertijd voorbij is (in het geval van straatparkeren);

Alleen betalen voor de daadwerkelijk geparkeerde tijd (just in time***);

Betalen met bellen, sms, mobiel internet of via een app.

De fractie van CDA Maastricht heeft bij monde van raadslid Peter Geelen een aantal artikel 39-vragen ingediend bij het college, in de hoop op een duidelijker antwoord dan in 2011.

Vragen**:

  1. Is het College nu wel bereid om alsnog alles te onderzoeken om tot een aanvullend parkeerbetaalsysteem te komen?
  2. Kunnen wij alles in het werk stellen om ook deze vorm van betalen geregeld te krijgen voordat wij Culturele Hoofdstad van Europa worden?
  3. Is het college bereid om gedifferentieerd ringen parkeren in relatie tot aanvullende eigentijdse parkeer betalingssystemen samen met Q-park en andere partners te onderzoeken op haalbaarheid?
  4. Kunt u de raad informeren waar de voor- en nadelen van dit systeem liggen voor de gemeente Maastricht.

De fractie van CDA Maastricht stelde op 17 februari 2011 reeds enkele vragen over dit onderwerp. Raadslid Peter Geelen van de Christendemocraten destijds: “Het CDA is van mening dat wij voordelen voor onze burgers en gemeente moeten onderzoeken en stellen daarom deze vragen aan het college”.

Vragen*:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat al reeds veel gemeenten gebruik maken van deze manier van betalen en is zij bereid om hier een onderzoek naar te doen?
  2. Als marktleider in Nederland is Park-line de grootste en meest succesvolle dienstverlener van digitale parkeerdiensten met onder andere het Mobiel Parkeren en het digitaliseren van vergunningen, bezoekerspassen en dag ontheffingen. Daarnaast zijn er nog meer spelers in dit innovatieve parkeerveld. Bent u bereid om de meest geschikte partner voor Maastricht te zoeken en tot implementatie of tot een pilot over te gaan?
  3. Bent u op de hoogte dat Q-park vanaf 14 februari 2011 parkeergarages in Apeldoorn en Zwolle heeft ingericht met de mogelijkheid om met een prepaid te betalen. Dat is niet alleen gemakkelijk, maar het levert ook nog eens 10 procent korting op parkeertarieven op. Bekijkt u de diverse mogelijkheden van alle aanbieders en legt u deze dan voor aan de commissie SMM?
  4. Bent u op de hoogte van de bovengenoemde voordelen op pag. 1 voor onze gemeente? Bent u ook op de hoogte van de vele voordelen voor de gebruikers?

Leave a comment