Skip links

CDA Maastricht vraagt om opheldering over mogelijke risico’s Ryanair

De fractie van CDA Maastricht is bijzonder geschokt over de uitzending van het KRO-programma ‘Reporter’ van 28-12-2012. In deze uitzending, genaamd ‘Mayday Mayday’, werd de noodklok geluid over risico’s die vliegmaatschappij Ryanair zou nemen ten aanzien van het tanken van zo min mogelijk brandstof, om zo geld te besparen. CDA Maastricht heeft bij monde van fractievoorzitter Vivianne Heijnen en burger-niet-raadslid Mat Brüll,  haar bezorgdheid geuit over de eventuele risico’s  voor Maastricht en omstreken. Deze bezorgdheid is verwoord in zes zogenoemde artikel 39-vragen die aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld.

1. Bent u bekend met de aangegeven risico’s door te vliegen met te weinig brandstof?

2. Heeft U al contact opgenomen of afstemming met het Ministerie van Infrastructuur over dit soort risico’s?

3. Zijn er met Ryanair al incidenten of bijna incidenten op Maastricht-Aachen Airport geweest?

4. Worden er op Maastricht-Aachen Airport aantoonbare controles uitgevoerd bij aankomst op voldoende brandstof aanwezig?

5. Welke middelen heeft U om dit soort risico’s te minimaliseren of te voorkomen?

6. In hoeverre zijn dit soort risicovolle handelingen bekend bij andere vliegmaatschappijen welke landen op Maastricht-Aachen Airport?

Namens de CDA-fractie,

Fractievoorzitter Vivianne Heijnen en burger-niet-raadslid Mat Brüll

Leave a comment