Skip links

CDA Maastricht en Stadsbelangen Mestreech brengen de bal aan het rollen in Maastricht Zuid-Oost

Op verzoek van de voetbalclubs van Heugem en de Heeg, hebben de fracties van Stadsbelangen Mestreech en het CDA Maastricht een succesvolle poging gedaan om een motie op te stellen die gesteund wordt door beide clubs met betrekking tot intensivering van de samenwerking tussen de clubs. De twee fracties roepen de andere gemeenteraadsfracties op om deze motie te ondersteunen om de voetbalverengingen van de Heeg en Heugem ambtelijk te faciliteren in hun ambitie om samen te werken.

De rol van de gemeente, zoals die in de sportnota is vastgelegd, zal veranderen in een faciliterende functie. Oftewel, de gemeente is het centrale loket waar de verbindingen tussen de clubs worden gelegd.

Bestaande goed lopende en innovatieve clubs moeten daarbij een voortrekkersrol krijgen in de verschillende wijken van Maastricht. “Een sportclub kan veel meer zijn dan alleen een plek waar de kinderen gaan voetballen, hockeyen of dansen.Het heeft ook een belangrijke sociale en maatschappelijke functie” aldus voorzitter Laurie Claessens van RKHSV Heugem.

Het is belangrijk sportclubs beter en breder te verankeren in hun buurt en de maatschappij. Synergie, simpelweg, kruisbestuiving zal nodig zijn willen de clubs en verenigingen kunnen overleven in de toekomst. Volgens de fracties van Stadsbelangen en het CDA is naast de kruisbestuiving een goed functionerend sportcomplex de basis voor deze ontwikkelingen.

De gemeente zal degene moeten zijn die de clubs bij elkaar brengt en ze stimuleert om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De clubs zelf zullen hiervoor open moeten staan. Als er clubs zijn die zelf aangeven intensiever samen te willen werken, moet dit volgens de twee fracties worden toegejuicht. “VV De Heeg is blij dat de fracties van Stadsbelangen en het CDA op basis van de gesprekken het initiatief tot een motie hebben genomen” aldus Wim Verweij, voorzitter van VV de Heeg.

“Geweldig dat de voetbalclubs RKHSV Heugem en VV de Heeg hierin nu zelf het initiatief willen nemen, dat verdient de politieke steun van een grote meerderheid in de Maastrichtse gemeenteraad” aldus fractievoorzitter Heijnen van het CDA Maastricht. De motie die Stadsbelangen en het CDA in zullen dienen, is tot stand gekomen in samenspraak met beide clubs.

Het CDA Maastricht en Stadsbelangen Mestreech roepen de andere fracties op om de motie te ondersteunen. Het wordt tijd voor actie voor deze twee verenigingen. “Deze motie kan een mooie pilot worden voor andere clubs in Maastricht die op termijn ook intensiever willen gaan samenwerken en sluiten aan bij het traject van de vitale verenigingen” aldus fractievoorzitter Steijns van Stadsbelangen Mestreech.

De belangrijkste beslispunten omhelzen de volgende zaken:

1: Ambtelijke ondersteuning in het opzetten/inrichten van een omni-vereniging voor Maastricht Zuid-Oost die een zo breed mogelijk sportaanbod voor scholen, commerciële aanbieders, bedrijfsleven, specifieke doelgroepen en reeds aanwezige gebruikers mogelijk maakt. Intensivering van de samenwerking tussen de verenigingen op de diverse accommodaties zal een vanzelfsprekend onderdeel zijn.

2: Met ambtelijke ondersteuning zoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden tussen Sportpark Zuid en Sportpark Heugem-Randwyck qua sportaanbod en gebruik, waarbij de huidige en nieuwe gebruikers intensief samenwerken en efficiënt gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige en uiteindelijk nieuwe voorzieningen.

3: Te onderzoeken hoe een upgrade, modernisering en optimalisering van sportpark Heugem-Randwyck gerealiseerd kan worden om een breed sportaanbod het hele jaar door te kunnen faciliteren. Maar ook om de komende jaren het duurzame karakter van de complexen te bewerkstelligen (realisatie zonne-energie, waterbesparing, LED-verlichting, etc.). RKHSV is bereid om ten aanzien van het Sportcomplex Heugem-Randwyck een financiële (mits realistische), maar ook een inhoudelijke bijdrage, ter ondersteuning van de vereniging, te leveren

Leave a comment